Altera: 'De woningmarkt is aan het veranderen'

Wat is de toekomst van de vrije sectorhuurmarkt? Jaap van der Bijl, CEO Altera Vastgoed prijst zich gelukkig met een woningfonds met overwegend middeldure huurwoningen. “Hoge koopprijzen zorgen voor een stabiele vraag naar betaalbare huurwoningen. Bovendien houden we in ons land een woningtekort. Het doel om voor 2030 één miljoen nieuwe woningen te bouwen is ontzettend ambitieus, maar wij zullen daar een bijdrage aan leveren."

Het Altera woningfonds geldt volgens GRESB als het meest duurzame woningfonds ter wereld. De portefeuille bestaat uit circa vijfduizend huurwoningen. De portefeuille zal door de oplevering van ruim tweeduizend nieuwbouwwoningen de komende jaren groeien. Veruit het grootste deel van de woningen wordt verhuurd in het middeldure huursegment tot een grens van 1.600 euro.

Thuiswerken
De woningmarkt is aan het veranderen, zo stelt Jaap van der Bijl. “Gezinnen kiezen vaker voor een woning buiten de stad. Huizen zijn daar goedkoper en ruimer dan in bijvoorbeeld Amsterdam. Bovendien krijgt thuiswerken meer voet aan de grond. Maar ik denk dat die gezinnen niet allemaal zouden verhuizen, als de hoofdstad een ruimer woningaanbod zou kennen. Het beleid is er echter niet op gericht mensen met een huishoudinkomen van tweemaal modaal aan onze steden te binden. Bovendien worden door verlaging van de overdrachtsbelasting koopwoningen nog duurder dan ze al zijn en groeit de woningvraag.”  

Lees hier het volledige interview met  Jaap van der Bijl, CEO Altera Vastgoed. Het maakt deel uit van de VJ Special over Vastgoedbeslissers.Reacties


Laatste nieuws