Vastgoedsector genoodzaakt te reageren op toenemende waterschaarste

Verduurzaming van vastgoed is voor steeds meer institutionele investeerders een vereiste. De focus ligt hierbij vooral op het reduceren van het energieverbruik en de uitstoot van CO2. Andere thema’s zoals waterverbruik blijven in Nederland grotendeels onderbelicht. Een gemiste kans, want er zijn voldoende aanknopingspunten om juist daar proactief mee aan de slag te gaan. Ter gelegenheid van Wereldwaterdag hebben Longevity Partners en Smartvatten besloten om samen te kijken naar het thema water in de vastgoedsector. Wat is de noodzaak tot waterbesparing en wat zijn de mogelijkheden om op een verantwoorde manier met water om te gaan?

Lees hier de long-read die Longevity Partners en Smartvatten hebben opgesteld die in gaat op de problematiek en voorbeelden uit de praktijk geeft. Zo komen aan bod:

  • Waterschaarste en de impact op vastgoed
  • Herkomst meldingen funderingsschade (KCAF; september 2020)
  • Stranded assets en de noodzaak tot waterbesparing
  • De kracht van duurzaamheid in de sector
  • Inzetten op waterbesparend en klimaatadaptief vastgoed

Klik hier om het hele artikel te lezen. 

Reacties