Vastgoedsector genoodzaakt te reageren op toenemende waterschaarste

Thema’s zoals waterverbruik blijven in Nederland grotendeels onderbelicht. Een gemiste kans. Ter gelegenheid van Wereldwaterdag hebben Longevity Partners en Smartvatten besloten om samen te kijken naar het thema water in de vastgoedsector. Wat is de noodzaak tot waterbesparing en wat zijn de mogelijkheden om op een verantwoorde manier met water om te gaan?