Nieuwe regels overdrachtsbelasting en transformatieprojecten

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970, oftewel overdrachtsbelasting, per 1 januari 2021 gewijzigd. Er gaan daardoor een aantal nieuwe spelregels gelden voor de overdrachtsbelasting. Belangrijk voor vastgoedondernemers is de (aanzienlijke) tariefsverhoging van momenteel 2% of 6% naar 8% vanaf 2021.

Wat voor impact heeft dit op transformatieprojecten? Bij transformatieprojecten zou het onder bepaalde omstandigheden toch nog mogelijk moeten zijn dat vastgoedondernemers gedurende een transformatie tegen 2% OVB leveren aan particuliere afnemers. Dit mede gelet op een arrest van de Hoge Raad van november 2019. In het webinar op 21 december bespreken Susan Raaijmakers en Richard Meerstra van Taxand dit onderwerp en laten zij zien hoe dit voordeel op kan leveren bij transformatieprojecten.

Herinvesteringsreserve
Daarnaast wordt er ingegaan op de do’s en don’ts bij het vormen van een herinvesteringsreserve en dan in het bijzonder ten aanzien van het vereiste vervangingsvoornemen. In de praktijk zien Raaijmakers en Meerstra nog vaak dat partijen hun vervangingsvoornemen niet of onvoldoende kunnen onderbouwen, waardoor het vormen van een herinvesteringsreserve wordt afgewezen.

Aanmelden?
Deelname aan het webinar van 21 december is gratis. Meld je aan door een e-mail te sturen met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ' Webinar: Mogelijk toch nog transformeren met 2% OVB in 2021 en aandachtspunten HIR'. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. Klik hier voor meer informatie over de webinar. 

 

Reacties