Door bestaand vastgoed te transformeren neemt de leegstand in Breda de laatste jaren gestaag af. Tegelijkertijd staan nog steeds tienduizenden m2 leeg en sluiten helaas met regelmaat ondernemingen hun deuren. Hoewel leegstand niet bijdraagt aan een levendige en florerende stad,  biedt het wel kansen voor nieuwe transformaties, vertelt wethouder Daan Quaars in zijn column. Vaak gaan hier grote investeringen en procedures aan vooraf en kost het tijd. Maar deze moeite loont: In Breda zijn we trots op deze transformaties. 

Sinds 2017 werkt de gemeente Breda onder de werktitel ‘[On]Benut Breda’ aan het ‘Plan van Aanpak Leegstand & Transformatie’. Dagelijks werkt de gemeente met eigenaren, initiatiefnemers, ontwikkelaars, bouwers én omwonenden aan stedelijke ontwikkelingen. Het programma [On]Benut Breda draagt kansen van leegstaand vastgoed uit en lokt transformaties uit. Enerzijds door in gesprek te gaan met initiatiefnemers en stakeholders, door te leren van elkaars ervaringen en nieuwe (tijdelijke) invullingen te stimuleren en te faciliteren. En anderzijds door aandacht te genereren voor succesvolle nieuwe gebruikers van panden of transformaties.

Voorbeelden bundelen
En daar zijn we trots op. Daarom bundelen we deze voorbeelden en delen we ze graag met anderen. Om te verleiden en te inspireren. In dit voorbeeldenboek (het derde inmiddels!) tonen we opnieuw mooie transformaties, van groot tot klein. Bijvoorbeeld van een gebouw met een maatschappelijke functie naar wonen, van een boerderij naar werk-/ontmoetingsplek of van een kantoor naar wonen. Dit soort tijdelijke invullingen, houden de stad levendig

Op 8 juli jl. zijn de eerste exemplaren uitgereikt van het nieuwe boek; in de Foodhall, een prachtig getransformeerde oude bioscoop. We laten 43 mooie transformaties zien en daarnaast komen Bredanaars aan het woord. Zij vertellen over hun rol en ervaring met transformeren. Het boek is te downloaden en de gebundelde voorbeelden kunt u bekijken via www.transformatiebreda.nl. De projecten laten zien hoe divers herbestemming, transformatie en daarmee circulariteit kan zijn. De bijbehorende verhalen geven inzicht in wat hier allemaal bij komt kijken; welke keuzes kan en moet je maken, welke randvoorwaarden zijn er, met welke partijen moet je rekening houden etc.Creativiteit en inventiviteit
Door een bestaand gebouw een nieuwe invulling te geven, voorkomen we met elkaar dat we grondstoffen onnodig gebruiken en uitputten. Wist u dat binnen de komende 30 jaar er wereldwijd net zoveel nieuwe gebouwen worden gebouwd als dat er al bestonden? De vastgoedsector is een van ‘s werelds grootste vervuilers. Elk jaar wordt wereldwijd 1,3 miljard ton aan bouw- en sloopafval geproduceerd, waarvan de helft uit de bouwsector komt. Hoe lang blijven we dit accepteren? Hoe leggen we dit aan onze kinderen en kleinkinderen uit? 

Het is tijd om dingen anders te doen willen we onze planeet leefbaar houden voor volgende generaties. Als wij een ánder resultaat willen, mogen we onze creativiteit en inventiviteit aanspreken om dingen anders te doen.  Anders handelen om samen de circulaire transitie te maken en onze wereld weer in balans te brengen. Niet langer excuses bedenken waarom het niet kan of moeilijk is. Maar kijken welke mogelijkheden er zijn om duurzaam met grondstoffen om te gaan. Van de gebaande paden af en creatief nagaan waar en wanneer en hoe we  kunnen transformeren. In Breda zetten we stappen, samen met onze partners. Mijn vraag aan u is: wat draagt u bij? Wat doet u het komend jaar nu eens echt ánders?

Een column van Daan Quaars, wethouder Bouwen en wonen, Evenementen en Sport van de gemeente Breda. 

Het digitale boek ‘[On]Benut Breda’ is hier te downloaden. 

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021