Opmerkelijke huurtransactie tussen Essent en Atos Origin

Essent heeft op kantorenpark Papendorp in Utrecht circa 3.933 m² kantoorruimte en 89 parkeerplaatsen gehuurd in het gebouw Secoya E aan de Papendorpseweg 91. Daarnaast heeft Atos Origin een huurovereenkomst gesloten voor kantoorruimte in de Parktoren aan de Nieuwe Stationsstraat 20 in Arnhem. Deze transactie betreft circa 2.776 m² en 44 parkeerplaatsen.

Reacties