Mitros: 'Investeren voor onze huurders met solide partners'

Woningcorporatie Mitros vindt dat iedereen recht heeft op goed wonen. Dat doen ze door het verhuren van goede en betaalbare woningen aan mensen met een laag inkomen. Maar Mitros doet meer dan alleen woningen verhuren. De corporatie is altijd bezig om, samen met partners, te kijken naar de woonbehoefte van hun huurders. Nu maar zeker ook in de toekomst. VJ sprak met Henk Peter Kip, directievoorzitter van woningcorporatie Mitros.

Henk Peter Kip vertelt: “Wij zijn met bijna 30.000 huurwoningen actief in de regio Utrecht en Nieuwegein en we hebben een duidelijke visie over wat van een woningcorporatie een goede woningcorporatie maakt. Bij Mitros start die inspanning altijd door te denken vanuit de huurder. Waar zou de huurder willen wonen en hoe moet die woning er dan uit zien, gegeven het feit dat men betaalbare huren wil hanteren? Hoe kan men ervoor zorgen dat die woningen over 30 tot 50 jaar nog steeds naar tevredenheid bewoond kunnen worden?”

Meegroeien
Maar misschien wel de belangrijkste vraag: hoeveel woningen moeten er de komende jaren worden bij gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen? Want (sociale) huurwoningen zullen altijd nodig blijven. Mitros wil meegroeien, en dat groeitempo ligt bepaald niet laag. Al deze punten vergen een voortdurende inspanning om de woningvoorraad aan te vullen en aan te passen aan de eisen van de tijd.

Financieel gezond
Kip: “Na de vorige crisis hebben we ervoor gezorgd dat Mitros weer financieel gezond is en kan investeren. Daar zijn we trots op. Zo willen we werken aan het bouwen en verhuren van meer en betere woningen. In onze omgeving is dat echter nog niet zo gemakkelijk. Locaties zijn schaars en geïnteresseerden in grondposities talrijk. Mitros heeft echter genoeg te bieden aan professionele partijen die met ons aan de opgave van een sterke sociale huursector willen werken.”

Kennis van de lokale markt
De grote betrokkenheid bij Utrecht en Nieuwegein maakt dat Mitros bekend is op de lokale markt en in de lokale samenleving. “We zijn een solide partij met concurrerende biedingen en een snelle betaler. We hebben uitgebreide ervaring op het gebied van het realiseren van gemengde, kwalitatief hoogwaardige woonmilieus. We staan dicht bij onze huurders en zijn bekwaam in het oplossen van eventuele uitdagingen voor kwetsbare doelgroepen. Tot slot, zijn we zakelijk en constructief in de relatie met onze partners”, aldus Kip.

Op zoek naar solide partners
Langjarige, solide samenwerkingen, zodat men nóg beter vooruit kan kijken en kan plannen. Wanneer men langer samenwerkt, weet je dat je op elkaar kunt bouwen en vertrouwen. Kip: “We willen langjarige en bestendige relaties aangaan, net zoals we dat doen in de ketensamenwerking met een beperkt aantal marktpartijen bij onze onderhoudsactiviteiten. We geloven dat door samenwerking de resultaten uiteindelijk beter, sneller en goedkoper tot stand komen. De achtergrond hiervan is dat Mitros een bestendige partij wil zijn, gericht op de lange termijn, met respect voor de belangen van partijen waar we mee samenwerken.”

Mitros neemt zijn taak als volkshuisvester uiterst serieus en wil daarin uitblinken. Van partners verwachten zij hetzelfde. Naar welke partijen is men bij Mitros op zoek? Kip antwoordt: “Dat kunnen partijen zijn waarmee we samenwerken om gemengde woonmilieus te realiseren, maar ook partijen die een grondpositie aan ons wil overdoen. Wij staan voor hen klaar”. Pakt u de handschoen op?

Contact
Geïnteresseerd in een samenwerking met Mitros? Bekijk onderstaande website of neem direct contact op met Henk Peter Kip, directievoorzitter Mitros via  030 - 880 3300.

https://www.mitros.nl/mitros-ontwikkelt/Reacties


Laatste nieuws