De bouw wordt geraakt door het coronavirus en de beperkende maatregelen die zijn genomen. Veel nieuwe projecten staan ‘on hold’ en als ze al verder gaan, brengt dit voor alle partijen onzekerheden met zich. Lopende projecten worden soms stilgezet door de opdrachtgever en uitvoerende partijen kunnen niet – in het gewenste tempo – verder omdat er sprake is van ziektegevallen, medewerkers die uit voorzorg thuisblijven / in shifts werken of doordat materialen nauwelijks meer te verkrijgen zijn. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers (aannemers, onderaannemers, installateurs, toeleveranciers) in de bouw zitten met veel vragen.

Op basis van veelgestelde klantvragen deelt Koen Roordink, advocaat bouwrecht bij Poelmann van den Broek advocaten, tijdens het webinar 'Corona en de gevolgen voor bouwprojecten' op woensdagochtend 3 juni zijn belangrijkste bevindingen en adviezen ten aanzien van de gevolgen van de coronacrisis voor bouwprojecten. Hij bespreekt zowel bestaande als nieuwe contracten, maar ook woningbouw-contracten (Woningborg/SWK). U komt deze ochtend meer te weten over:

  • Wanneer mag een opdrachtgever een werk stilleggen of beëindigen?
  • Wat te doen als opdrachtnemer wanneer een project vertraging oploopt vanwege productieverlies door ziekteverzuim en/of problemen rondom de toelevering van bouwmaterialen?
  • Wanneer heeft de opdrachtnemer recht op termijnverlening en bijbetaling door langere bouwtijd?
  • Voor wie zijn de gevolgen als de prijzen van bouwmaterialen hard stijgen?
  • Wat te doen tijdens lopende onderhandelingen?
  • Welke clausules kunnen worden ingebouwd, waarmee risico’s redelijk worden verdeeld?

Na het volgen van het webinar heeft u alle informatie die nodig is om zelf in overleg te gaan met uw opdrachtgever/opdrachtnemer om uw bouwproject doorgang te laten vinden!

Het webinar bijwonen is gratis. Hier vindt u alle informatie over het webinar en de mogelijkheden om deel te nemen. 

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021