Wie draagt de verantwoordelijkheid voor legionellapreventie bij verhuur?

Wie draagt de verantwoordelijkheid voor legionellapreventie bij verhuur?

Zoals bekend kunnen legionellabacteriën schade aan de gezondheid van de mens aanrichten. Het is dan ook belangrijk om legionella te voorkomen. Maar wie draagt bij de verhuur van vastgoed eigenlijk de verplichting om legionella te voorkomen, is dat de huurder of de verhuurder? In deze blog van Poelmann van den Broek wordt uitgelegd wat legionellapreventie is, wat de wettelijke regels zijn en welke afspraken een verhuurder het beste in de huurovereenkomst kan opnemen.

Aandachtspunten bij flexibele huurovereenkomsten

Zelfstandige ondernemers willen steeds vaker flexibele kantoorruimte huren, het liefst voor een kortere periode in een verzamelkantoorgebouw, met ruime opzeggingsmogelijkheden. De verwachting is dat na dit coronatijdperk, deze contracten een toename laten zien. Maar waar moet je opletten bij zo'n overeenkomst? Een bijdrage van Eline Holtland - Van der Zwaag.

Vergroten of verbouwen: wat valt er onder de kruimelgevallenregeling?

Op grond van artikel 4 lid 1 bijlage II Bor kan een gebouw worden vergroot. Die mogelijkheden zijn volgens de Afdeling ruim: Deze categorie is niet beperkt tot ‘planologisch ondergeschikte gevallen’. Zo kan bijvoorbeeld de realisatie van een winkel met een ‘kruimelgeval’ worden vergund. Mr Arjan Loo licht dit toe. 

Baanbrekend vonnis: Aannemer in privé aansprakelijk vanwege weglopen van een project

Ontwikkelaars of bouwers die geconfronteerd worden met (onder)aannemers die dreigen weg te lopen van een project omdat ze een betere prijs willen dan contractueel afgesproken, hebben een krachtig juridisch middel om dit te voorkomen, namelijk persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Dat blijkt uit dit baanbrekende vonnis van Poelmann van den Broek.