Aandachtspunten bij flexibele huurovereenkomsten

Zelfstandige ondernemers willen steeds vaker flexibele kantoorruimte huren, het liefst voor een kortere periode in een verzamelkantoorgebouw, met ruime opzeggingsmogelijkheden. De verwachting is dat na dit coronatijdperk, deze contracten een toename laten zien. Maar waar moet je opletten bij zo'n overeenkomst? Een bijdrage van Eline Holtland - Van der Zwaag.

Vergroten of verbouwen: wat valt er onder de kruimelgevallenregeling?

Op grond van artikel 4 lid 1 bijlage II Bor kan een gebouw worden vergroot. Die mogelijkheden zijn volgens de Afdeling ruim: Deze categorie is niet beperkt tot ‘planologisch ondergeschikte gevallen’. Zo kan bijvoorbeeld de realisatie van een winkel met een ‘kruimelgeval’ worden vergund. Mr Arjan Loo licht dit toe. 

Baanbrekend vonnis: Aannemer in privé aansprakelijk vanwege weglopen van een project

Ontwikkelaars of bouwers die geconfronteerd worden met (onder)aannemers die dreigen weg te lopen van een project omdat ze een betere prijs willen dan contractueel afgesproken, hebben een krachtig juridisch middel om dit te voorkomen, namelijk persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Dat blijkt uit dit baanbrekende vonnis van Poelmann van den Broek.

Behoefte maakt schuld: de laddertoets voor hotels

De afgelopen jaren laat de hotelbranche op verschillende manieren een stijgende lijn zien. Niet alleen zijn de kamerprijzen steeds hoger en stijgt de bezettingsgraad, maar ook het aantal hotels neemt toe. Aan behoefte geen gebrek, zou je zeggen. Toch sneuvelen er regelmatig hotelplannen bij de bestuursrechter juist vanwege een gebrek aan behoefte daaraan.

13 augustus 2019 om 16:56 | 5 min