Kansen om te besparen op energiebelasting en Opslag Duurzame Energie

De tarieven Opslag Duurzame Energie en energiebelasting zijn in 2020 wederom fors omhoog gegaan. Met name voor ziekenhuizen en scholengemeenschappen en tuinbouwbedrijven betekent dit een forse lastenverzwaring. Toch bestaan er kansen om te voorkomen dat de energielasten stijgen en wellicht kunnen deze zelfs omlaag. Een bijdrage van BDO. 

Als gevolg van een door BDO Belastingadviseurs gewonnen beroepsprocedure zijn kansen ontstaan om te besparen op opslag duurzame energie en energiebelasting. Daarnaast bestaat er mogelijk recht op teruggave van in het verleden te veel betaalde Opslag Duurzame Energie en energiebelasting.

Hoe werkt de Energiebelasting?
De energiebelasting en Opslag Duurzame Energie wordt door de energieleverancier in rekening gebracht voor de levering van elektriciteit en aardgas en is onderdeel van de energienota. De energiebelasting kent een sterk degressief tarief; kleinverbruik is het zwaarst belast en naarmate aan een verbruiker meer energie wordt geleverd daalt het tarief. Voor de berekening van energiebelasting wordt aangesloten bij de objectafbakening voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De energiebelasting dient te worden berekend over het verbruik per WOZ-object.

Potentiële belastingbesparing
Door het samenvoegen van verschillende locaties tot één WOZ-object kunnen fysiek losse leverpunten van elektriciteit en aardgas voor de energiebelasting als één aansluiting worden aangemerkt. In de praktijk ook wel het ‘clusteren’ van aansluitingen genoemd. Dit is overigens enkel een administratieve wijziging. Er hoeven geen fysieke aanpassingen bij de leverpunten te worden gedaan. Voor de verbruiker betekent dit dat per saldo minder energiebelasting hoeft te worden betaald vanwege het sterk degressieve tarief. Bovendien kan eventueel de te veel betaalde energiebelasting en opslag duurzame energie over de afgelopen vijf jaren nog worden teruggevorderd.

Voorbeeld (vereenvoudigd):
Stel bedrijf A heeft drie locaties met een elektriciteitsverbruik van respectievelijk 3 miljoen kWh, 7 miljoen kWh en 11 miljoen kWh. Indien deze locaties kunnen worden geclusterd, dan bedraagt de besparing op het gebied van energiebelasting en opslag duurzame energie ruim €400.000 (excl. btw) in 2020. Het voorbeeld betreft een gesimplificeerd voorbeeld, de besparing is sterk afhankelijk van het aantal aansluitingen en de verhouding van het verbruik tussen de aansluitingen.

BDO-procedure over samenvoegen tot één WOZ-object van locaties die op afstand liggen
BDO heeft een belangrijke belastingprocedure gewonnen over het samenvoegen van locaties op afstand. In deze procedure is door BDO bepleit dat verschillende schoolgebouwen dienen te worden samengevoegd tot één WOZ-object, ondanks dat deze schoolgebouwen op afstand van elkaar waren gelegen. Door de instellingen werden diverse diensten (facilitair, ICT, bibliotheek) vanuit één centrale locatie aangestuurd en bovendien maakten de verschillende faculteiten (incidenteel) gebruik van ruimten op andere locaties.

De rechter heeft beslist dat deze omstandigheden voldoende waren om de verschillende gebouwen samen te voegen tot één WOZ-object. Als gevolg van deze uitspraak heeft BDO voor deze schoolinstelling een teruggave energiebelasting gerealiseerd van meer dan € 400.000.

Welke actie moet worden ondernomen?
Voor het clusteren van de aansluitingen voor de berekening van energiebelasting en opslag duurzame energie is het van belang dat de verschillende locaties worden samengevoegd tot één WOZ-object, indien deze in dezelfde gemeente zijn gevestigd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de locaties in elk geval voldoen aan de voorwaarden dat zij dezelfde eigenaar en dezelfde gebruiker hebben voor de gemeentelijke heffingen. Daarnaast moet worden aangetoond dat de locaties zodanig sterk met elkaar verbonden zijn dat deze niet bedoeld zijn om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Tijdig overleg met een gespecialiseerde fiscalist is raadzaam.

Een bijdrage van Tim Zwinkels en Sjoerd Hubregtse van BDO Accountants & Belastingadviseurs, afdeling Real Estate Valuation Services. Meer weten? Kijk op de website of e-mail naar woz@bdo.nl

Reacties