Slim idee van provincie: boerenstal weg, zonnepark voor in de plaats

Naar verwachting zullen de komende jaren duizenden boeren stoppen in Noord-Brabant. De provincie heeft nu een plan uitgewerkt om van de leeggekomen stallen zonneparken aan te leggen. Tegelijk scheelt het ook in de stikstofuitstoot. Dit plan wordt door vaksite Boerenbusiness naar voren gebracht.

Uit een aangehaald onderzoek blijkt dat tot 2030 circa 4.500 boerenbedrijven stoppen, die goed zijn voor circa 8,6 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing. Deze locaties moeten herbestemd worden. Dat kan woningbouw zijn maar ook zonneparken. Daarmee komen er extra bronnen van elektriciteit beschikbaar wat handig is gezien de verwachte toename van het gebruik van elektrische auto’s. 

Om stoppende boeren een handje te helpen, heeft Noord-Brabant onder het motto 'stal eraf, zon erop' een plan ontwikkeld. Samen met de 'Brabantse Ontwikkelings Maatschappij' en 'Mijn Zonneveld' wil het op de vrijkomende bouwblokken zonneparken plaatsen.

 

Reacties