Sterke MKB-economie vooral in gemeenten Zeeland en Noord-Brabant 

Son en Breugel (foto) is, naast de gemeente met de sterkste economie in het algemeen, ook de gemeente met de sterkste gemeentelijke MKB-economie. Oisterwijk, Goes, Schouwen-Duiveland en Bunnik completeren de top-5. Amsterdam staat op 6 en neemt daarmee van de steden de hoogste positie in op de ranglijst. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Bureau Louter uit Delft.

De top-5 op regionaal niveau bestaat uit respectievelijk stadsgewest Amsterdam, stadsgewest Amersfoort, de regio Boxtel/Bladel, de regio Gorinchem en stadsgewest 's-Hertogenbosch.

Minder invloed steden
Dit blijkt uit een dit jaar voor het eerst door Bureau Louter opgestelde ranglijst van de economische prestaties van het MKB in 351 gemeenten en regio's. Steden beheersen de ranglijst voor de MKB-economie minder dan de ranglijst voor de totale economie: inclusief grote bedrijven.

Kleine gemeenten en regionale kernen nemen vaak hoge posities in op de MKB-ranglijst. Naast de Noordvleugel van de Randstad geldt dat ook voor kustplaatsen, met name in Zeeland, en voor veel plaatsen in Noord-Brabant en Gelderland.

Hoe berekend?
De economische prestaties zijn afgemeten aan het aantal arbeidsplaatsen in het MKB, de toegevoegde waarde (de omzet min de inkoop van goederen en diensten) in het MKB en het aantal zelfstandigen, steeds met een onderscheid naar economische sectoren.

Aandacht wordt besteed aan verschillen in economische specialisaties en wordt er gecorrigeerd voor de omvang van gemeenten. Zo neemt Renswoude de eerste plaats in wat betreft materiaalgeoriënteerde activiteiten: de productie en distributie van materiële goederen.

Hoofdstad koploper in informatie activiteiten
Amsterdam is de nummer één op het gebied van informatiegeoriënteerde activiteiten: het verkrijgen, verwerken en verstrekken van informatie. En de Friese Waddeneilanden (een combinatie van vier kleine gemeenten) is koploper in personengeoriënteerde activiteiten: persoonlijke dienstverlening aan consumenten, zoals detailhandel, vrijetijdsactiviteiten, onderwijs en zorg.Reacties


Laatste nieuws