Stikstofvrij bouwen en ontwikkelen: hoe dit aan te pakken?

De Dutch Green Building Council (DGBC) organiseert op 12 december 2019 in samenwerking met het Ministerie van BZK, BAM en IPO (Interprovinciaal Overleg) het Congres Stikstofvrij bouwen en ontwikkelen. Het congres vindt plaats in The Hague Conference Centre in Den Haag en is kosteloos te bezoeken. De middag staat volledig in het teken van de kansen van een stikstofvrij ontwerp, een stikstofvrije bouwlogistiek en een stikstofvrij bouwproces.

Om de stikstofuitstoot in Nederland te reduceren moeten alle sectoren in beweging komen. De bouw- en vastgoedsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. Mede daarom pleitte Jan Kadijk (Manager Kennis en Innovatie bij DGBC) recentelijk al voor een stikstofactieplan voor de bouwsector.

Er zijn al goede voorbeelden: veel bouwers zijn al begonnen met het aanpassen van hun materieel. Maar de werkelijke opgave gaat verder dan het inzetten van emissievrije bouwmachines: het reduceren van emissies gaat ook over ontwerpkeuzes, materiaalgebruik, modulair bouwen, stadslogistiek en emissievrije mobiliteitsconcepten.

De onvermijdelijke hamvraag: is het mogelijk om te bouwen met een netto stikstofimpact van nul? En hoe kan men dat meten en borgen? Als compenserende maatregelen kunnen worden toegepast, wat zijn dan effectieve strategieën? Op het congres worden zowel de vraagstukken als de kansen voor de bouw tegen het licht gehouden.

Verkenning van regelgeving en mogelijkheden
In het plenaire programma passeert de meest recente regelgeving de revue. Erik Jan van Kempen (DG Ministerie van BZK) zoomt in op de rol van de overheid en Derk Loorbach (Professor socio-economic transitions, Erasmus University en Directeur DRIFT) legt uit wat er nodig is voor een transitie van deze omvang. Verschillende partijen vanuit markt, overheid en maatschappelijke organisaties geven daarnaast een update over hun bijdragen aan die transitieopgave.

Zo deelt Daan Bruggink (ORGA-architect) zijn ervaringen van een bouwproject (wildopvang Avolare) dat wél door kon gaan dankzij voldoende reductie van de stikstofuitstoot in het bouwproces.

Eelco den Boer (CE Delft) legt vervolgens een focus op slimme stadslogistiek en hoe er weer 'ruimte' kan ontstaan in de stad. In de parallelsessies wordt vervolgens ingegaan op verschillende oplossingsrichtingen. Zowel de uitdagingen van grote gebiedsontwikkelingen als van kleine bouwprojecten worden belicht.

Bekijk hier het volledige programma en de mogelijkheid tot aanmelden.Reacties


Laatste nieuws