WAB moet zorgen voor meer vaste werknemers, maar is dat haalbaar?

Er bestaan grote zorgen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per januari van start gaat. Het doel is om meer mensen in vaste dienst te krijgen en om dat te bereiken wordt het aannemen van flexwerkers duurder. Maar hierdoor wordt het voor bedrijven juist aantrekkelijker om te gaan werken met ZZP-ers en dus niet met vaste mensen.

Vooral kleinere bedrijven kunnen het zich vaak niet permitteren om werknemers in vaste dienst te nemen, mede door de hoge administratieve lasten die dit met zich meebrengt. Zij kiezen dan voor flexwerkers, maar dat wordt per 1 januari erg onaantrekkelijk gemaakt door het verhogen van de WW-premie. Met de komst van de nieuwe wet lijkt er voor kleine en middelgrote bedrijven geen andere uitweg te zijn dan het inhuren van ZZP-ers.

Bang voor herhaling
Werkgevers, deskundigen en vakbonden zien de komst van de nieuwe wet niet zonnig in en vrezen voor een herhaling uit 2015. Toen ging de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in en die pakte niet goed uit. Volgens vakbonden is de WAB niet goed onderzocht en gaat het voor grote problemen en zelfs een recessie zorgen op de arbeidsmarkt.

Wat de wet precies inhoudt en wat er allemaal verandert per 1 januari 2020 wordt door de twee arbeidsmarktadvocaten Jochem de Roos en Michiel Koole op 26 november in Hotel Casa duidelijk uiteen gezet. Zij geven u daarnaast tips over hoe u het beste om kunt gaan met de (veel) hogere WW-premies bij bepaalde tijd contracten en hoe u maximaal kunt profiteren van de nieuwe (verzamel)ontslaggrond. Zij geven verder antwoord op vragen als ‘Ontslag voor of na 1 januari, wat is het verschil in kosten?’, ‘Wat zijn de valkuilen bij het concurrentiebeding?’ en ‘Hoe kun je bij een conflict met een medewerker een rechtszaak voorkomen?’

Goede voorbereiding
Heeft u een vastgoed- of bouwonderneming met of zonder eigen HR- of juridische afdeling, dan is het verstandig om u goed te laten informeren op deze interactieve middag. De komende veranderingen kunnen u (veel) geld kosten, of juist besparen en het is handig om hier op voorbereid te zijn. Meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden vindt u hierReacties


Laatste nieuws