Geen geschikte ouderenwoning? Maak je eigen woning levensloopbestendig

De aanhoudende vraag naar geschikte ouderenwoningen zal ook dit jaar stijgen dankzij de toenemende druk van de dubbele vergrijzing. En hoewel Vastgoedjournaal onlangs meldde dat er een recordinvestering in zorgvastgoed wordt verwacht, zal er flink gebouwd moeten worden om de tekorten op te kunnen vangen. Voor veel zelfstandig wonende ouderen kan het daarom wenselijk zijn om de huidige woning (tijdig) aan te passen aan een groeiende zorgbehoefte.

Actief overheidsbeleid op het verschuiven van de intramurale ouderenzorg naar de thuissituatie, heeft erin geresulteerd dat er een grote toename is in het aantal thuiswonende ouderen. Een van de speerpunten van het beleid is tevens het afbouwen van het aantal verpleeghuizen. Woonde in 2015 nog 36 procent van de 85- tot 94-jarigen in een verzorgingstehuis, in 2017 was dit aantal al afgenomen naar 17 procent. Dit heeft er daarnaast ook toe geleid dat de helft van de 95-plussers nu nog zelfstandig thuis woont.

Gezondheid
De komende jaren zal het overheidsbeleid eraan bijdragen dat maar liefst 94% van alle 75-plussers zelfstandig thuis blijft wonen, zo blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Maar ondanks dat Nederlanders gemiddeld veel ouder worden dan vroeger, betekent dit niet dat zij ook langer in een goede gezondheid leven.

De afgelopen jaren is de levensverwachting zonder chronische aandoeningen voor zowel mannen als vrouwen zelfs afgenomen. Van alle 65-plussers krijgt namelijk de helft te maken met één of meerdere aandoeningen, zoals artrose, COPD, diabetes en bijziendheid (CBS, 2018).

Woningaanpassingen
Een woning die niet (voldoende) toegankelijk is, kan dan een groot obstakel vormen. Het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht daarom in hoeverre de toegankelijkheid van een woning ervoor zorgt dat ouderen niet of later in een verpleeghuis terecht komen. Een toegankelijk huis verkleint de kans dat ouderen (met name 90-plussers) moeten verhuizen.

Onder woningaanpassingen vallen onder andere het drempelvrij maken van de woning en het aanbrengen van antislipvloeren. Een andere belangrijke woningaanpassing is het plaatsen van een traplift. De traplift kan dusdanig op de trap geplaatst worden dat deze veilig beloopbaar blijft voor anderen, zoals de thuiszorg. Een traplift kopen kan dus resulteren in langer thuis blijven wonen.

Tekort aan zorglocaties
Hoewel er tientallen nieuwe zorglocaties geopend zijn, stelt vastgoedorganisatie CBRE dat er nog minimaal 1.000 nieuwe locaties nodig zijn om de tekorten te kunnen ondervangen. Het vinden van geschikte ontwikkellocaties kan daarbij nog voor de nodige uitdagingen zorgen. In de tussentijd kunnen ouderen het best ervoor kiezen om hun eigen woning toegankelijk maken, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.Reacties


Laatste nieuws