'Co-living gestimuleerd door studenten en werknemers die steeds mobieler worden'

Onderdeel van een internationale trend is de opkomst van studentenhuisvesting in Nederland en het concept co-living. Dit wordt vooral gestimuleerd door studenten en werknemers die steeds mobieler worden en dus afhankelijk zijn van nieuwe vormen van huisvesting, zegt Ryan Manton, programmadirecteur van The Class of 2020. Deze vervangende grenzen tussen wonen, werken en leeromgevingen in universiteitssteden wereldwijd staat centraal tijdens onze conferentie 'Blended Living' in Berlijn.

In de laatste tien jaar is het tempo waarin veranderingen in de levensstijl van zowel studenten aan de universiteit als van young professionals plaats vindt sterk toegenomen. De tijd waarin het onderwijs en je loopbaan bepaald werd door de opzet van huizen, kantoren en universiteiten laten wij achter ons. De digitalisering van het onderwijs, de moeilijk toegankelijke huizenmarkt voor starters en de minder lineaire loopbaantrajecten hebben geleid tot de vorming van professionals die verder kijken dan de landsgrenzen en zich graag blijven door ontwikkelen.

Woonvormen
The Class of 2020 is ontstaan vanuit een interesse om te onderzoeken wat de rol is van studentenhuisvesting bij het vormgeven van stedelijke ecosystemen, voor zowel wonen als leren. We staan aan de vooravond van het jaar 2020 en dit zijn dan ook spannende tijden voor de industrie. Zo nemen wij momenteel waar dat een combinatie van studentenhuisvesting en co-living- en short-stay concepten bijdragen aan meer diverse opties voor het huisvesten van jonge stedelingen. In de afgelopen jaren zijn we ons niet alleen maar gaan interesseren in de ontwikkeling van studentenhuisvesting en de complexiteit van het huisvesten van professionals in de steden, maar zijn wij ook op zoek gegaan naar de verschillende vormen van levensstijlen in een universiteitsstad.

Internationaliseren hoger onderwijs
Europa is zijn relatie met de globaliserende wereld aan het heroverwegen. Dit zorgt ervoor dat internationale studenten soms de zondebok worden, doordat regeringen op een missie zijn om de integratie in Europa te beperken. Maar door dit te initiëren, loopt het aantrekken en behouden van zo veel benodigd talent (met specifieke vaardigheden) in de steden groot gevaar. Zo is er ook in Nederland een politiek debat over het internationaliseren van het hoger onderwijs, met de perceptie dat internationale studenten niet voldoende bijdragen aan de economie. Maar recent onderzoek van het Centraal Plan Bureau bewijst dat de schatkist per saldo baat heeft bij de internationalisatie. Vooral studenten van buiten de EU dragen hun steentje bij, zo woont ongeveer 25% 5 jaar na afstuderen nog steeds in dit land.

Beste universiteiten
Sinds de introductie van meer Engelstalige programma’s groeit het aantal internationale studenten in Nederland. Zo zijn de bachelor opleidingen het sterkst gegroeid, deze opleidingen zijn met een factor 50 gegroeid tussen 2009 en 2017. In dezelfde periode is het aantal EU-studenten gegroeid met 170% – met een jaarlijks gemiddelde van 5% per jaar. Het aantal studenten van buiten de EU is zelfs gegroeid met 213% tussen 2006 en 2019 – met een jaarlijks gemiddelde van 6,5%. Een van de redenen dat internationale studenten naar Nederland komen is dat Nederland enkele van 's werelds beste universiteiten heeft.

Onervaren Nederland
Ondanks de wens van Europa om het aantal internationale studenten te beperken, wordt verwacht dat het groeiend aantal alleen maar zal toenemen. Deze toename biedt volop kansen voor investeerders en vastgoedontwikkelaars, voornamelijk binnen studentenhuisvesting en het concept coliving, waarin Nederland nog onvolwassen is in vergelijking met markten zoals de VK. Maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. Goede vooruitgang wordt geboekt door organisaties zoals Student Experience, The Student Hotel, International Campus, Greystar en AM, die al duizenden nieuwe vormen van woningen in heel Nederland hebben gebouwd. Deze nieuwe vormen zijn succesvol, omdat de innovaties en de productcreaties aantrekkelijk gevonden worden door studenten en young professionals. Naast gemak en flexibiliteit zijn studenten en young professionals in toenemende mate aan het zoeken naar accommodaties van hoge kwaliteit, die ook een scala aan faciliteiten en activiteiten aanbiedt. Hierbij staat het volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van design en technologie centraal.

Universiteit en bedrijfsleven
Terwijl de toekomstige studentenhuisvesting begint te vermengen met co-living en co-working ruimtes, vinden onderwijsinstellingen, werkgevers en de vastgoedsector allerlei manieren om te innoveren en samen te werken op het gebied van wonen, werken en leren. In de afgelopen jaren zijn wij getuige geweest van een aantal succesvolle combinaties op de stedelijke campussen, waar de universiteit verbinding maakt met het bedrijfsleven via startup incubators en coworking ruimtes. De 'co-revolutie' heeft zich verder uitgebreid dan alleen co-living en coworking concepten, zo omvat het tegenwoordig ook kinderopvang en intergenerationeel wonen – dat vaak beïnvloed wordt door de deeleconomie. Er zijn geen one-size-fits-all oplossingen voor de wereldwijde huisvestingscrisis, het aantrekken van talent en behoud ervan, stadsvernieuwing of innovaties in het hoger onderwijs. Daarom is het belangrijk dat alle belanghebbenden met elkaar om tafel zitten om vennootschappen aan te gaan, een meer gebruikersgerichte en duurzame toekomst voorop te stellen en zo tot oplossingen komen.

Blended Living
De conferentie Blended Living vindt op 6 en 7 november plaats in Berlijn en zal de vastgoedsector, aanbieders van hoger onderwijs, beleidsmakers en gemeenten samenbrengen met ondernemingen die verbonden zijn aan of geïnteresseerd zijn in de toekomst van wonen, werken en leren. De conferentie is bedoeld om te informeren, uit te dagen, te inspireren en netwerkmogelijkheden te bieden. Wilt u meer weten over de nieuwe vormen van wonen, werken en leren? Of wilt u de Nederlandse markt op het gebied van studentenhuisvesting naar een hoger niveau tillen? Kijk dan op The Class Conference 2019: Blended Living voor meer informatie of om direct tickets te kopen.

Gebruikte bronnen: cbs, fd, cpd, nuffic, studyportals

Dit is een artikel van The Class of 2020, partner bij het congres Studentenhuisvesting

Reacties