ECN/TNO tonen bouwstenen voor zes aardgasvrije concepten

Omdat in 2050 alle Nederlandse woningen aardgasvrij moeten zijn, heeft ECN, onderdeel van TNO, een interessant rapport hierover uitgebracht met suggesties voor de aanpak inclusief kosten en opbrengsten.

Het 117 pagina's tellende rapport ‘Alle bestaande woningen aardgasvrij in 2050. Wie moet wat, wanneer en hoe doen?’ biedt handvatten voor een integrale aanpak, waarin het aanbod van hernieuwbare energie, aanpassingen van de infrastructuur, ingrepen in de woning en het beperken van de warmtevraag in samenhang worden gepresenteerd.

Alle betrokken partijen, zowel overheid als markt, kunnen hier concreet mee aan de slag. Er zijn zes bouwstenen voor aardgasvrije concepten uitgewerkt, inclusief kosten en opbrengsten.

Woningeigenaar staat centraal
Voor welke aanpak ook wordt gekozen, in alle gevallen staan de woningeigenaren centraal, zowel de bezitters van een eigen woning als verhuurders. Zij voelen vaak op zich de urgentie wel, maar hebben geen concrete aanleiding van het aardgas af te stappen.

Daarom is het zaak in te haken op momenten als een geplande verbouwing of vervanging van een cv-ketel. Ook verdient het aanbeveling aan te sluiten op de vele initiatieven tot verduurzaming in woonwijken.

Praktische haalbaarheid
Het scheppen van duidelijkheid is een eerste vereiste. Die moet komen van de rijksoverheid en de gemeenten die in 2021 met warmteplannen komen. Daarop kunnen netbeheerders hun plannen maken voor aanpassen of aanleg van infrastructuur.

Vervolgens kunnen gemeenten of marktpartijen als bouw- en installatiebedrijven voor huiseigenaren aantrekkelijke pakketten samenstellen om op een andere energiebron over te stappen. Dat alternatief moet praktisch haalbaar en betaalbaar zijn, waardoor het voor de eigenaar aantrekkelijker is dan aardgas.

Bezoektip: Bestaande woningen aardgasvrij – praktische handvatten voor nú

Reacties