24 sep 12:00 uur

Bestaande woningen aardgasvrij – praktische handvatten voor nú

Congrescentrum Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6 in Utrecht (vlakbij A12)

Wat kunt u verwachten?

Vijftigduizend woningen moeten in deze kabinetsperiode van het gas af. Tot 2030 moeten dat er anderhalf miljoen zijn, in 2050 een dikke zeven miljoen. Die deadlines lijken ver weg. Toch zijn er goede redenen om nú al bezig te zijn met hoe je je bestaande bezit aardgasvrij maakt, ook als jouw woningen niet tot die eerste vijftigduizend horen. Door onderhoudsprogramma’s en portefeuillebeleid verstandig in te richten is de overgang straks makkelijker en bespaar je dus geld.

Het is maatwerk. Elk gebouw, elk complex, elke transformatie, elk gebied vraagt om een andere oplossing. Het hangt af van hun leeftijd, label, de snelheid waarmee de gemeente een eventueel warmtenet wil realiseren, maar ook van wat je kunt ‘lenen’ van andere gebouwen in het gebied en van de snelheid waarmee die andere gebouwen van het gas af gaan. Ook kan meespelen of de verhuurder dan wel de huurder de keuze betaalt. En natuurlijk capaciteitsproblemen bij installateurs straks en mogelijke prijsstijgingen. Dit congres reikt praktische handvatten aan voor nú met deze complexe materie.

Er zijn allerlei dichterbij liggende deadlines. Even op een rij: De nieuwbouw is al van het gas af. Eind 2019 is duidelijk hoe de opgave voor elektriciteit is verdeeld over de regio’s. Gemeenten moeten vóór eind 2021 voor elke wijk een warmteplan opstellen. Dan moeten ook 50.000 bestaande woningen aardgasvrij gemaakt zijn. Een label C voor kantoren is verplicht vanaf eind 2022. Paris Proof vereist 50 procent energiereductie in 2030. Om het doel in 2050 te bereiken is een flinke opschaling van de verduurzaming nodig. Hoewel aan het Klimaatakkoord nog wordt gesleuteld, en de acties nog niet helemaal vastliggen, is de richting duidelijk. Er is een proces in gang gezet waar iedere vastgoedeigenaar mee te maken krijgt. Een aantal cruciale zaken moet je tijdig regelen in deze ingewikkelde materie om later niet voor verrassingen komen te staan. Ook (voorlopig nog) niets doen kan, maar dat moet wel een bewuste keuze zijn.

Het start vandaag: waar moet je nú je geld in stoppen als je gaat investeren of desinvesteren? Hoe kom je een stapje verder?

Doelgroep: vastgoedbeleggers, woningcorporaties, ontwikkelaars/bouwers, onderhoudsbedrijven, vastgoedmanagmentbedrijven, installateurs, financiers, overheden, makelaars, adviseurs.


PE Punten
Voor deelname aan dit congres ontvangt u bij Aedes 3 PE-punten.

Locatie

Congrescentrum Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6 in Utrecht (vlakbij A12)

Hoofdprogramma en sprekers

12.00 Inlooplunch en netwerken
 

13.00 Inleiding door middagvoorzitter Helma Born, Directeur Advies Procap


 

 


 

13.15 Leonie Jansen, Projectleider Programma Energie VNG

• Wat zijn Regionale Energie Strategieën (RES)?
• Wat zijn de Transitievisies Warmte (TVW) van gemeenten? Wat zijn de uitvoeringsplannen op wijkniveau over de daadwerkelijke aanpak voor aardgasvrije wijken en gebouwen? 

13.45 Gert-Jan Wesenbeek, Senior adviseur Energie en Duurzaamheid DGMR Raadgevende Ingenieurs

• Wat zijn de alternatieven voor aardgas? Waarin verschillen ze qua praktische consequenties voor een gebouweigenaar? Hoe komt de warmte nu het gebouw binnen, en hoe gaat dat over 20 of 30 jaar?
• In de komende 30 jaar staat elke gebouweigenaar sowieso aan de lat. Wat is verstandig om nu al te doen, om later geen spijt te krijgen? Waarom? Wat kost dat, wat bespaart het?

 

14.15 Maaike de Wit, Advocaat-Partner Straatman Koster

• Procesmatige handvatten en valkuilen in de dagelijkse praktijk in de komende twee, drie jaar. Do’s & don’ts.
• Waar loop je door wet- en regelgeving tegenaan bij de verschillende aardgas-alternatieven? Biedt het bestemmingsplan, Omgevingswet of Warmtewet handvatten?
• Wat is het (juridische) instrumentarium van gemeenten?


14.45 Pauze
 

15.15 Martijn Voorham, Programmamanager Duurzaamheid Rijksvastgoedbedrijf

• Hoe speelt het Rijksvastgoedbedrijf als grootste opdrachtgever in de bouw zijn rol in het realiseren van de klimaatdoelen, de energietransitie en de transitie naar circulair bouwen?
• EnergieRijk Den Haag is de eerste concrete gebiedsgerichte aanpak in Nederland. Doel is om de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag klimaatneutraal te maken. Welke overheden, huurders en marktpartijen werken hierin samen? Hoe worden gebouwen aangepast en bewegen ze mee? Wat kunnen we leren van de rol van het Rijksvastgoedbedrijf daarbij?
• Welke rol speelt het rijk met gronden en wateren?

 

15.45 Eline Busser, Ontwikkelingsmanager Woonplus, en Bert Vos, Programmamanager Nieuwe Energie Gemeente Schiedam.
Woonplus is een middelgrote corporatie in Schiedam met een beperkt eigen vermogen en 11.500 veelal gestapelde woningen.


• Hoe heeft Woonplus het aangepakt om voorop te lopen met het aardgasvrij maken van een eerste woonwijk (Groenoord, een jaren zestig woonwijk met zo’n 5.000 woningen)? Hoe ver is Woonplus nu?
• Wat is de rol van de gemeente? Hoe verhoudt het initiatief van Woonplus zich tot een wijkaanpak?
• Hoe krijgt Woonplus het voor elkaar om duurzame energiebronnen te gebruiken, de woonlasten laag te houden en de financiering rond te krijgen?
• Wat kunnen andere corporaties, woningbeleggers en overheden hiervan leren?
 

16.15 Samenvatting en conclusies door de middagvoorzitter
 

16.25 Netwerkborrel
 

Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan
events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. 'Bestaande woningen aardgasvrij'. Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW.

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Bestaande woningen aardgasvrij – praktische handvatten voor nú op 24-09-19:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09

Voorlopige deelnemerslijst

Van onderstaande organisaties nemen één of meerdere personen deel aan het congres:

Altera Vastgoed 

DGMR Raadgevende Ingenieurs

Gemeente Schiedam

Procap

Rijksvastgoedbedrijf

Straatman Koster

Van Roosmalen Tilburg

VNG

Woonplus