Voorzie uw kantoren op tijd van het minimaal verplichte label C

Vanaf 1 januari 2023 zal elk kantoorpand dat groter is dan 100 m2 voorzien moeten zijn van minimaal energielabel C. Wanneer een pand hier niet aan voldoet zal het niet meer als kantoor gebruikt mogen worden en niet meer verhuurd of verkocht mogen worden. Dit heeft verregaande gevolgen voor de huidige manier waarop kantoren worden verhuurd. Een bijdrage van MAIN Energie.

Via de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland kunt u met de Energiebesparingsverkenner kantoren een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C-verplichting kunt voldoen. U krijgt daarbij inzicht in mogelijke investeringskosten, besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Bovendien ziet u het milieueffect uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Inzicht
Als klant van MAIN Energie kunt u enkele hierboven besproken zaken al terugvinden in uw eigen online omgeving mijnMAIN. Speciaal voor vastgoed hebben wij de CO2-calculator ontwikkeld en de energielabels van gebouwen staan weergegeven wanneer deze beschikbaar zijn. Zo heeft u inzicht in de huidige stand van zaken van uw portfolio.

Rapport opmaken
Tevens kunt u via MAIN Energie Energielabels laten toekennen aan uw panden of een maatwerkrapport laten opstellen hoe labelstappen kunt maken! Heeft u bijvoorbeeld label E dan kunt u een rapport laten opmaken waarin uitgebreid wordt vermeld hoe u, en met welke investeringen, u de komende jaren tot een label C vóór 2023 kunt komen. Hierbij wordt ook meteen rekening gehouden met de volgende labelstap, namelijk een label A in 2030.

Wilt u kijken wat MAIN Energie voor uw panden kan betekenen? Kijk op www.mainenergie.nl/energielabel

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special