'Voor ieder kantoor, hoe klein of groot, is er een optimale oplossing'

Een aantrekkelijk kantoor draait tegenwoordig niet alleen om de juiste locatie, een prettig binnenklimaat en goede koffie. Afvalinzameling is een belangrijk onderdeel van vastgoedbeheer en kan voor beleggers en gebruikers financiële voordelen opleveren. VJ sprak hierover met Richard Fennis (links op foto) en Floris Gloudemans (rechts op foto) van Beelen. "Vanaf de tekentafel moet er al worden nagedacht over afvalinzameling."

Ongeacht de grootte heeft ieder kantoor in de basis dezelfde afvalstromen. De grootste stromen zijn papier/karton, restafval, organisch afval (swill) en glas. Daarbij kan ook apart vet en chemisch afval, zoals batterijen, cartridges en tl-buizen, ingezameld worden evenals folie en vertrouwelijk archief. Beelen gebruikt voor de afvalinzameling verschillende oplossingen, van rolcontainers tot (mini)persen van 3 m3 tot 20 m3.

Hoe wordt de afvalverwerking voor een specifiek kantoor in kaart gebracht? Richard Fennis legt aan VJ uit: “Wij werken samen met vastgoedbeheerders die bij ons een aanvraag doen. Op basis van het aantal gebruikers kunnen we berekenen hoeveel afval er wordt geproduceerd. Daarnaast kijken we naar de indeling van het gebouw, de expeditieruimte en de beschikbare meters voor afvalinzameling. Met deze informatie wordt een plan gemaakt.”

Creative Valley in Utrecht. 

Kostbare ruimte
De prijs voor een gemiddelde kantoormeter is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Dat zorgt ervoor dat er slim moet worden omgegaan met de beschikbare ruimte. “Je wil natuurlijk liever kantoormeters verhuren in plaats van dat je die kostbare ruimte gebruikt voor afvalcontainers,” vertelt Fennis. “Daarom moet er vanaf de tekentafel al aandacht zijn voor afvalinzameling en –verwerking binnen een kantoor.” Dit is bijvoorbeeld gebeurt bij het Creative Valley complex op Utrecht Centraal.

Routing
Dit nieuwbouwcomplex is circa 23.000 m2 groot en bestaat uit kantoren, wonen, retail en een hotel met horeca. Voorheen werd hier gewerkt met allerlei verschillende afvalinzamelaars en tientallen rolcontainers, maar het was vrij arbeidsintensief om al die containers iedere dag buiten te zetten en weer binnen te halen. Door in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de planvorming kon Beelen meedenken vanaf de tekentafel over de routing van de afvalstromen en de plaatsing van de lift.

Fennis vertelt: “Nu wordt er gebruik gemaakt van verschillende persen, die door ons wordt opgehaald en neergezet op locatie. Deze afvaloplossing scheelt veel tijd, personeelskosten en overlast voor de omgeving. Het levert dus financiële voordelen op om ons in de tekenfase al te benaderen en zo de ruimte optimaal in te delen.”

Ito Som op de Zuidas.

Van Zuidas tot binnenring Amsterdam
Een andere klant van Beelen is kantoorgebouw Ito Som op de Zuidas, een 52.000 m2 grote multi-tenant gebouw dat meerdere grote huurders telt zoals Houthoff, Accenture, Tribes en Boston Consulting en wordt beheerd door Savills. “Het voordeel van dit gebouw is dat er relatief veel ruimte is voor afvalverwerking en is de expeditieruimte in de plint, dus dat betekent dat we met grote auto’s hier het afval kunnen ophalen,” aldus Fennis. Vanwege het hoge aantal gebruikers is er gekozen voor de grotere afvalpersen voor bijvoorbeeld restafval en papier/karton en afvalcontainers.

Niet alleen voor nieuwbouw heeft Beelen oplossingen, ook voor panden in de binnenring van Amsterdam waar de ruimte beperkt is. Zoals in kantoorcomplex De Vijf Keizers aan de Keizersgracht, historische woonpanden die getransformeerd zijn naar een kantoor met 500 werknemers erin. “In zo’n oud pand is geen grote expeditieruimte zoals op de Zuidas. Dus dit is weer het andere uiterste. Voor dit soort gevallen hebben wij onze minipers ontwikkeld,” vertelt Floris Gloudemans.

Minipers
“Als de afvalruimtes zo klein mogelijk zijn, dan wil je apparaat hebben dat zoveel mogelijk verdicht. Daarbij willen huurders ook geen stinkende vuilnisauto's voor de deur hebben staan iedere dag die veel geluidsoverlast geeft.” De minipers is een afvalcontainer die slechts 3 m2 vloeroppervlakte nodig heeft, doordat de pers het afval ter plekke samenperst. In totaal past er zo’n 28.000 liter aan afval in de minipers, die hermetisch gesloten is – er is dus geen sprake van stankoverlast. “Het voordeel hiervan is dat je met een klein, wendbaar autootje de pers kan ophalen en afleveren. Door de grootte kan de pers ook makkelijk in het gebouw geplaatst worden, ondanks de beperkte ruimte,” aldus Gloudemans.

Daarnaast is er een samenwerking gezocht met de gemeente Amsterdam voor het ophalen van verschillende afvalstromen. “Wij zijn deze samenwerking aangegaan om het aantal vuilnisauto's in de binnenstad te verminderen, hierdoor CO2 te verminderen en het centrum toegankelijker te maken. En in ruil daarvoor worden onze klanten goed bediend. Twee vliegen in één klap,” vertelt Gloudemans.

Optimaliseren
Na een kwartaal maakt Beelen een afvalscan om te kijken of de inzameling naar behoren gebeurt of dat er ruimte voor verbetering is. Fennis vervolgt: “We willen de afvalinzameling optimaliseren en kunnen bijschakelen als er bijvoorbeeld behoefte is aan meer containers of een grotere pers. Ook willen we voorkomen dat lege containers worden opgehaald. Daar is niemand bij gebaat.”

Maar er hoeft niet gewacht worden, beheerders kunnen namelijk via de Beelen app en de online portal in real-time de afvalverwerking volgen. “Wij werken volledig geautomatiseerd. Afvalwerking kan op frequentie worden ingesteld of de klant kan handmatig aangegeven wanneer afval moeten worden opgehaald via de app. De afspraak wordt digitaal gemaakt, bevestigd en gaat rechtstreeks door naar onze planner. Binnen 24 uur komen wij langs om het afval op te halen,” aldus Fennis.

Financiële voordelen
Gloudemans vult aan: “Het motto is scheiden aan de bron, maar er moet wel een goede balans zijn en een afweging gemaakt worden tussen kosten en baten. Als je namelijk teveel aan de bron gaat scheiden, dan ben je niet duurzaam bezig. Want met 10 vrachtwagens, 10 verschillende containers ophalen schiet je niets op.”

Toch is het belangrijk dat er kritisch naar de afvalstromen gekeken worden. “In sommige bedrijven heb je veel restafval, maar geen aparte inzameling voor organisch afval. Die specifieke afvalstroom is vaak heel zwaar en soms bestaat restafval wel eens 40% uit organisch afval. En dat terwijl je met deze zogenoemde swillstroom goede dingen mee kan doen, zoals composteren, water eruit persen en elektriciteit mee opwekken. Het loont dan om dit extra te scheiden. Zo kan je besparen en je afvalstroom volledig circulair maken. Uiteindelijk een win-win situatie.” Fennis zegt tot slot: “Uiteindelijk is meten toch echt weten. Voor ieder pand hebben we dus een oplossing.”Reacties


Laatste nieuws