Lost meer regulering het woningmarktprobleem op?

De woningmarkt is verhit en er moet flink wat bij worden gebouwd om aan de stijgende woningvraag te voldoen. Minister Ollongren bereidt zelfs al een ‘noodknop middenhuur’ voor, Amsterdam voerde al de 40-40-20 regel in met een bevriezing van de middenhuren en een verbod tot uitponden. Utrecht voelt daar ook voor, zelfs de VVD-wethouder Wonen van Den Haag wil die kant op. Maar leidt regulering tot de gewenste inhaalslag, of wordt de woningmarkt er juist meer door vastgezet? 

Schaarste aan huurwoningen in de gewilde woningmarkten leidt tot lange wachttijden en illegale onderverhuur in de sociale sector en tot prijsopdrijving van de middenhuur. En, nu de prijzen niet meer op elkaar aansluiten, tot een gebrekkige doorstroming. Rijk en gemeenten hopen met meer regelgeving het probleem van prijsopdrijving op te lossen. Gaat dat werken? Of heeft het juist het averechtse effect van een nog lagere bouwproductie?

Op 19 juni staan deze vragen en meer op het congres 'Lost meer regulering het woningmarktprobleem op, of juist niet?' centraal. Ook presenteert het Kadaster het eerste onderzoek naar de omvang en de gevolgen van buy-to-let. Het fenomeen waarbij de sterk opgelopen huurprijzen het aantrekkelijk maken om koopwoningen om te zetten in geliberaliseerde huurwoningen.

Alle sprekers bekijken of uw kaartje kopen? Klik hier voor meer informatie!

 

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special