Dringende oproep NVB aan provinciebestuurders over woningtekort

Nu de beschikbaarheid van bouwlocaties een steeds grotere uitdaging aan het worden is en de oververhitting mensen uit de randstad trekt, doet de NVB een dringende oproep aan de verkiesbare provinciebestuurders om het woningtekort niet verder op te laten lopen.

In een zogenoemde position paper en een filmpje ten behoeve van de aankomende provinciale statenverkiezingen op 20 maart 2019 pleit de NVB voor het hoog prioriteren van ‘wonen’ op de provinciale agenda en doen zij de volgende aanbevelingen:

1. Plan voor planuitval
Ga bij een woningbehoefte van 100% altijd uit van ten minste 130% plancapaciteit. Mocht een plan dan onverhoopt niet doorgaan, dan leidt dit in ieder geval niet direct tot woningtekorten.

2. Laat rood en groen het samen doen
Zorg voor bouwlocaties in het groen én breng groen terug in de stad. Benoem wat écht moet worden beschermd. Maar voorkom dat gemeentes rigide rode lijnen moeten trekken om de stadskernen heen, waar dit niet nodig is. Groen in de stad is bijna net zo belangrijk als groen erbuiten.

3. Van woonboekhouding naar woondialoog
De door het CBS becijferde huishoudensontwikkeling pakt meestal anders uit dan aanvankelijk gedacht (meer groei). Giet hierom het woonbeleid niet in beton, maar blijf in gesprek met lokale ontwikkelaars en bouwondernemers. Zij kennen als geen ander de lokale markt en weten waar de échte vraag zit.

De leden van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers stellen bereid te zijn om in samenwerking met de provincies het groeiende woningtekort terug te dringen.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022