Innovatie berekent werkelijk energieverbruik zakelijke huurders

Op het gebied van energie is er op technisch gebied veel mogelijk en de mogelijkheden groeien constant! Daarnaast spelen veel technieken in op het comfort van werknemers in kantoren of bewoners van panden, maar ook op vernieuwde wetgeving van de overheid. 2019 is een zeer belangrijk jaar als het op wetgeving aankomt en daarom zijn innovaties belangrijker dan ooit! Een bijdrage van MAIN Energie.

Vorig jaar introduceerden wij Energiescope, onze digitale tussenbemeteringsdienst. De vastgoedmarkt is natuurlijk een dynamische wereld waar huurderswisselingen en mutaties aan de orde van de dag zijn. Gezien de terugkerende problematiek inzake het doorberekenen van het werkelijk energieverbruik aan huurders zagen wij de noodzaak om hiervoor een innovatieve dienst te ontwikkelen.

Digitale tussenmeters
Bij ons product Energiescope worden digitale tussenmeters geplaatst. Daarmee krijgen vastgoedpartijen inzicht in het gebruik per ruimte of huurder. Hierdoor worden de daadwerkelijke servicekosten berekend die aan de huurders worden gefactureerd. Het voordeel is een eerlijke verdeling van kosten en het tegengaan van onnodig energieverbruik.

Met de verkregen informatie over het energieverbruik kan makkelijk worden bepaald waar energiebesparende maatregelen nodig zijn. Ook worden energiestromen in panden zichtbaar waardoor verdere verduurzaming tot de mogelijkheden behoort.

Energieregistratie- en bewakingssysteem
In 2023 wordt het energielabel C voor kantoorgebouwen verplicht. Nu in 2019 zijn we dus alweer een jaar dichterbij. Naast het energielabel C in 2023 moeten bepaalde bedrijven zich vanaf 1 januari 2019 ook houden aan de meldplicht omtrent Wet Milieubeheer.

Deze wet schrijft voor dat bedrijven bepaalde energiebesparende maatregelen moeten nemen. Energiescope vervult één van die maatregelen, namelijk het hebben van een energieregistratie- en bewakingssysteem. Het is dus nooit te vroeg om al invulling te geven aan huidige en toekomstige wetgeving!

Reacties