Florence komt met drie tenders voor zorg- en ontwikkellocaties

Florence komt met drie tenders voor zorg- en ontwikkellocaties

Zorgorganisatie Florence is voornemens drie tenders uit te schrijven. Florence zoekt geïnteresseerden in de ontwikkeling en verwerving van zowel vrije ontwikkelkavels als twee intramurale zorgcentra. Hier vindt u informatie over de tenders en de contactgegevens om u aan te melden.

BOAG staat Florence bij in het tenderproces rond de drie locaties. Florence is bezig de stukken en de besluitvorming te organiseren. Ondertussen wordt met dit aanmeldingsproces de interesse gepeild en op basis van de aanmeldingen een longlist gemaakt.

Locatie Loevesteinlaan te Den Haag
Florence pacht Locatie Loevesteinlaan van de gemeente Den Haag. Momenteel zijn Florence en de gemeente bezig met het opstellen van een kavelpaspoort. Daarbij wordt uitgegaan van een intramuraal zorgcentrum van circa 130 zorgplaatsen en voorzieningen voor Florence. Het overige plangebied wordt bestemd voor een vrij woonprogramma.

Florence zoekt een partij die de opstallen en het recht van erfpacht overneemt. Voor het intramurale programma zoekt Florence een partij die financiert, ontwikkelt, realiseert en aan Florence verhuurt. Voor het vrije programma een partij die financiert, ontwikkelt en realiseert.

Locatie Buitenplaats Westhoff te Rijswijk
Buitenplaats Westhoff is gelegen in de zogenaamde “landgoederenzone” in Rijswijk. Florence is eigenaar van de gehele locatie Westhoff. Op de locatie bevindt zich een woonzorgcentrum bestaande uit 175 woonzorg-eenheden met voorzieningen. Florence heeft voor een deel van de locatie een plan uitgewerkt tot op het niveau voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning (zie header nieuwsbericht).

Het nieuw te bouwen appartementencomplex Buitenplaats Westhoff, gepland op de locatie van een in onbruik geraakte voormalige zusterflat, bestaat uit 41 appartementen in grootte variërend van 1-kamer studio’s van 32 m2 GBO tot 3-kamer appartementen van 89 m2 GBO. Het appartementengebouw is opgezet voor zelfstandige bewoning voor senioren, waarbij de primaire focus ligt op mensen met een (beginnende) ondersteunings- of zorgvraag.

Florence zoekt voor de nieuwbouwlocatie een (institutionele) belegger of beleggingsinstelling dat het nieuwbouwproject inclusief grond koopt, financiert, ontwikkelt, realiseert en zelfstandig exploiteert.

Locatie Hofwijck Westhoff te Rijswijk
Naast de nieuwbouw Buitenplaats Westhoff gaat er op de locatie Westhoff een andere nieuwbouwontwikkeling plaatsvinden. Ter vervanging van een gedeelte van het bestaande woonzorg-centrum wordt een aantal zorgwoningen gerealiseerd. Florence wil circa 80 zorgwoningen ten behoeve van zware zorg huren van een te selecteren eigenaar die het nieuwbouwproject inclusief grond koopt, financiert, ontwikkelt, realiseert en zelfstandig exploiteert.

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in één van de bovenstaande tenders? U kunt uw interesse uiterlijk 10 juli kenbaar maken aan Chiel Buddingh via het onderstaande mailadres onder vermelding van het onderwerp ‘Tenders Florence’.

aanbestedingen@boag.com

U krijgt een ontvangstbevestiging en u ontvangt een aanmeldingsformulier.

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special