Beelen stelt €20.000 beschikbaar voor de beste innovatie

In het kader van het 25-jarig jubileum van sloper en afvalverwerker Beelen wordt de 'Wim Beelen Innovatieprijs' in het leven geroepen. Aan deze prijs is een geldbedrag gekoppeld van €20.000. Elk individu en elke organisatie komt, indien de innovatie voldoet aan de criteria, in aanmerking voor de prijs die wordt uitgereikt op de Provada (6 juni).

Heb of ken je een innovatie? Stuur deze dan in via communicatie@beelen.nl. Vermeld minimaal wat de innovatie inhoudt, voor welke doelgroep het is en in hoeverre de innovatie aansluit bij de criteria zoals hierboven geformuleerd. Je ontvangt binnen twee dagen een bevestiging van ontvangst en of de innovatie in aanmerking komt voor de Wim Beelen Innovatieprijs 2018.

Beelen is zelf altijd op zoek naar innovaties die bij kunnen dragen aan het verduurzamen van de bedrijfsprocessen. Zo loopt het bedrijf voorop in de afvalsector met het gebruik van innovatieve systemen in de voertuigen en het gebruik van materieel dat voldoet aan de strengste normen wanneer het gaat om CO2-uitstoot. VJ interviewde Beelen over twee van zulke innovaties: de duurzame minipers en de innovatieve boordcomputers.

Criteria
De inzendingen (producten en diensten) worden beoordeeld op het vernieuwende, duurzame karakter (voor de markten waarin Beelen primair actief is), maatschappelijk nut, creatief gebruik van tijd, geld en middelen en ‘slim verbinden’.

  • Mate van innovatie (Hoe innovatief is het product / de dienst? Wat is het idee erachter? Wat is het?)
  • Wat is het concept en voor welke doelgroep is het?
  • Duurzaamheid (Hoe efficiënt maakt de innovatie gebruik van hulpbronnen en energie?
  • Praktische relevantie (Hoe kan het product worden gebruikt? Hoe kan het effectief worden gebruikt?)
  • Haalbaarheid (Hoe realistisch is de daadwerkelijke implementatie in het geval van concepten?)
  • Toegevoegde waarde (Welke voordelen heeft de innovatie voor de industrie en de samenleving?)

Proces
De maand april staat in het teken van het verzamelen van innovaties. Heb of ken je een innovatie, laat dat dan weten via communicatie@beelen.nl. In samenwerking met Vastgoedjournaal kan vervolgens de gehele maand mei gestemd worden op de ingezonden innovaties (die voldoen aan de criteria). Daar komt een shortlist van maximaal tien innovaties uit. Op deze innovaties kan ook tijdens de Provada nog door bezoekers gestemd worden. De uiteindelijke winnaar wordt tijdens de Provada op 6 juni bekendgemaakt.

Foto: Created by Jannoon028 - Freepik.com.
 

Reacties