Het Adriano Huis financiert nieuwbouw door uitgifte zorgobligaties

Een nieuw staaltje van innovatie in de zorgsector laat Het Adriano Huis in Bergen op Zoom zien. Het geeft €500.000 aan obligaties uit met een rente van 5,5% per jaar.

Met dit halve miljoen wordt de bouw van twintig appartementen binnen de zorginstelling bekostigd. De toekomstige bewoners, verstandelijk beperkten met een gedragsstoornis, hebben zich al aangemeld en de bouw begint in mei.

Dit gebeurt in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Dankzij een gestapelde financiering kan Het Adriano Huis het zorgconcept mogelijk maken.

Het laatste deel van de financiering, €500.000, wordt gerealiseerd door het uitgeven van obligaties in combinatie met het NL Zorgobligatie keurmerk. Belangstellenden kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van dit zorginitiatief door de koop van obligaties met 5,5% rente en een groot maatschappelijk rendement. Er kan al vanaf €500 worden ingestapt.

Onvoldoende zorgopvang
Op dit moment is er een tekort aan geschikte behandel- of woonplekken voor mensen met een verstandelijk handicap en ernstige gedragsproblemen. Met behulp van intensieve begeleiding, 24 uurs intramurale zorg en het bieden van een stabiele woonomgeving geeft Het Adriano Huis hen een thuis. In de twintig appartementen die worden gerealiseerd, wordt volgens een nieuw zorgconcept perspectief geboden op een zelfstandig bestaan.

Het zorgvastgoed initiatief komt tot stand in nauwe samenwerking met het Ministerie van VWZ, Stichting Pluryn en CZ Zorgkantoor. De zorg en inwoning wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Tweede hypotheek
De uitgifte van zorgobligaties is de laatste stap in de gestapelde financiering die de bouw van Het Adriano Huis realiseert. Een bancaire lening met eerste hypotheek wordt gecombineerd met een achtergestelde lening vanuit zorgaanbieder Pluryn en een obligatielening. Aan de obligatiehouder wordt een tweede hypotheek als zekerheid gegeven. De obligatie emissie van Het Adriano Huis wordt ondersteund door het maatschappelijk fundingplatform AndersFinancieren.

Het Adriano Huis geeft de emissie uit in combinatie met het NL Zorgobligatie keurmerk. Een keurmerk dat speciaal is ingericht voor het aantrekken van alternatieve financiering ten behoeve van zorgvastgoedontwikkelingen.

“Nieuwe financieringsvormen in de zorg zijn hard nodig om vernieuwing in o.a. de geestelijke gezondheidszorg te kunnen verwezenlijken. Door te beleggen in zorgobligaties kun je als belegger een verschil maken.”, aldus Aad Koster, voorzitter van de Vereniging NL Zorgobligatie.

Hoe ziet de realisatie eruit?
Professionele en particuliere beleggers kunnen zorgobligaties kopen en bijdragen aan dit maatschappelijke project. Het is al mogelijk om vanaf €500 in te leggen in de obligatie van Het Adriano Huis met een rendement van 5,5% en een looptijd van 7 jaar. Naar verwachting opent Het Adriano Huis medio augustus haar deuren.

Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich inschrijven voor deze obligatie ‘Het Adriano Huis’ .

Heeft u al gestemd voor het beste Zorgvastgoedproject? Dat kunt u HIER nog doen.

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special