Subsidie van €40 per m2 voor verduurzamen kantoorpanden

Verduurzaming van bestaand vastgoed staat nog steeds hoog op de agenda van de landelijke politiek, gemeenten en banken. De overheid neemt fikse maatregelen die direct invloed hebben op de vastgoedmarkt: de EPC aanscherping, het verplicht stellen van minimaal energielabel C kantoren in 2023 en A in 2030 en subsidies voor verduurzaming.

Deze verduurzamingsmaatregelen zorgen niet alleen voor flinke opschudding binnen de vastgoedmarkt, maar geven u ook dit jaar flinke subsidiekansen.

Subsidie voor verduurzaming bestaand vastgoed
Het verduurzamen van bestaande gebouwen wordt steeds populairder, omdat dit meestal met lagere investeringen realiseerbaar is ten opzichte van nieuwbouw. De overheid stimuleert dit door zakelijke investeerders per energielabelsprong € 6,81 per m² bruto-vloeroppervlak (BVO) fiscale subsidie aan te bieden.

Voorwaarde is wel dat een gebouw door toepassing van een pakket aan energiebesparende maatregelen minimaal 3 labelsprongen maakt. Dit pakket moet uit een zogenaamd EPA-U maatwerkadvies, dat in offertestadium opgesteld moet zijn, naar vorenkomen.

Van LED-verlichting tot na-isolatie van gevels, daken en vloeren
U kunt zich voorstellen dat er energiebesparende maatregelen getroffen moeten worden om tot de vereiste labelsprong te komen. Bij een dergelijke renovatie kunt u denken aan:

-Nieuwe luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning;
-(Elektrische) warmtepompen;
-Vervangen van bestaande beglazing door HR-glas;
-Na-isoleren bestaande gevels, daken en vloeren;
-LED-verlichting
-Aanwezigheidssensoren voor het schakelen van de verlichting en/of het klimaat

Subsidies voor warmtepompen, biomassaketels en zonneboilers/panelen
Naast de fiscale subsidie voor energielabelsprongen zijn er geldelijke subsidies voor warmtepompen, biomassaketels (foto) en zonneboilers of zonnepanelen.

Subsidiebedragen op een rij
-
Maximaal € 8.200 voor warmtepompen lucht/water en water/water tot 70 kW.
-Maximaal € 52.990 voor biomassaketels tot 500 kW.
-Maximaal € 2.636 voor zonneboilers.
-Het aantal opgewekte kWh met Zonnepanelen boven 15 kWp voor grootverbruikers.

Hoe staat het met uw kantoorpand?
Wilt u weten hoe uw vastgoed ervoor staat? Welke subsidiemogelijkheden er voor de energiebesparende maatregelen of zelfs de complete renovatie van uw pand zijn? De specialisten van Subvention adviseren en begeleiden u graag gedurende het hele traject en behalen gaan voor uw succes. Zo wordt ook uw vastgoed toekomstbestendig! Laat ons weten wat uw ambities zijn.

Reacties