NVM schuift monumenten naar voren als alternatief voor schaarse koophuizen

Het kopen van een monument- ook al is het prijzig - vormt een geschikt alternatief op de steeds krappere woningmarkt. Dit stellen het Restauratiefonds en de NVM bij de bekendmaking van de cijfers 2017 van de monumentenmarkt.

Reacties