Tenderprocedure verkoop WA Hoeve van start

Vandaag begint de tenderprocedure voor de herontwikkeling van de WA Hoeve in Den Dolder. Van oudsher is de WA Hoeve een bijzondere plek in Den Dolder. Op de Utrechtse Heuvelrug gelegen wordt er al meer dan honderd jaar zorg geboden op de WA hoeve. De WA Hoeve maakt tegenwoordig onderdeel uit van Altrecht geestelijke gezondheidszorg. Altrecht is voornemens de zorg op de WA hoeve af te bouwen en heeft de ambitie het terrein op termijn geheel te verlaten. Altrecht wenst dan ook de WA hoeve te verkopen.

De WA Hoeve ligt in het noordoosten van Den Dolder, op de Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist. Het ligt daarmee zeer centraal in het land en met zowel een treinstation op loopafstand en aansluitingen op A27 en A28 dichtbij is het gebied zeer goed bereikbaar. Het centrum en de basisschool van Den Dolder zijn via een fiets-voetgangersbrug letterlijk om de hoek.

Gebiedsvisie
In 2016 is in samenwerking met de gemeente Zeist en een vertegenwoordiging van bewoners van Den Dolder een gebiedsvisie opgesteld. Deze gebiedsvisie, die begin 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad, geeft een verkenning van de mogelijke invulling en herontwikkeling van het gebied. In de gebiedsvisie is als doelstelling geformuleerd dat de WA Hoeve een levendig gebied wordt met een mix van wonen, werken, recreëren en zorg.

Zoekt gebiedsontwikkelaar
Altrecht zoekt een gebiedsontwikkelaar die voor eigen rekening en risico de ontwikkeling en realisatie van de nieuwe wijk voor Den Dolder ter hand wil nemen. Het gaat om een integrale gebiedsontwikkeling met nieuwbouwmogelijkheden van circa 350-400 woningen en de herontwikkeling van monumentale panden. De partij moet bereid en in staat zijn om te investeren in de ontwikkeling van de WA Hoeve, maar ook in de samenwerking met Altrecht, haar cliënten, de gemeente Zeist en omwonenden.

Meer informatie kunt u vinden via de tenderwebsite van Akro Consult: https://tender.akroconsult.nl

Reacties