Nieuwbouw verpleeghuis Klaasje Zevenster in gebruik genomen

In Amstelveen is de nieuwbouw van verpleeghuis Klaasje Zevenster van ouderenzorgorganisatie Brentano officieel geopend door mevrouw Lies Zuidema, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Brentano en drs. Bas Eenhoorn, de burgemeester van Amstelveen. BOAG is betrokken geweest vanaf het initiatief tot en met de omgevingsvergunning.

Voor het realiseren van de nieuwbouw van verpleeghuis Klaasje Zevenster zijn door BOAG samengevat de volgende werkzaamheden verricht:
-Opstellen Programma’s van Eisen van het zorgconcept, de appartementen en het park.
-Begeleiding bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan en de financiële kaders.
-Selecteren van de architect, technische adviseurs en landschapsarchitect.
-Integraal projectmanagement van het ontwerp tot en met de omgevingsvergunning.
-Realisering van een tijdelijk restaurant met keuken vooruitlopend op de sloop voor Fase I.
-Projectmanagement en directievoering asbestverwijdering en sloop fase I.

Plan
Op de plek van een deel van het oude verzorgingshuis met aanleunwoningen (fase I) zijn een verpleeghuis met 52 intramurale zorgwoningen en 350 m² voor zorg-ondersteunende functies gerealiseerd. De zorgwoningen bestaan uit kleinschalige groepswoningen voor ouderen met dementie in het zogenaamde gelaagd concept.

In het kader van het scheiden van wonen en zorg zijn twee blokken met 88 huurwoningen voor 70-plussers met een lichte tot zware zorgvraag gerealiseerd. In fase II worden vijf torentjes met 110 appartementen en een parkeergarage gerealiseerd. De 8 blokken komen te staan in een openbaar toegankelijke, parkachtige omgeving. De hoogte varieert van 3 tot 10 lagen.

350 m² aan zorg-ondersteunende functies
In de plint van blok C is een restaurant met een zonnig terras, kapper, pedicure en een zorgsteunpunt ondergebracht.

Gelaagd concept
De intramurale zorgwoningen zijn in het innovatieve gelaagde concept gerealiseerd. De zes huiskamers en de dagopvang liggen op de begane grond aan de omsloten tuin. De appartementen bevinden zich op de eerste verdieping. Door ruimte tussen de huiskamers open te laten is een afwisselend belevingsgebied gecreëerd waar alle intramurale bewoners plezier van kunnen hebben.

Reacties