Provincie: 'Genoeg plek voor woningbouw in Noord-Holland'

In de provincie Noord-Holland zijn realistische mogelijkheden om aan de woningvraag tot 2025 te voldoen. In principe zijn er voldoende bouwlocaties, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Bouwend Nederland en de provincie Noord-Holland in het kader van hun Samenwerkingsagenda.

Om de woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen, moet bij een deel van de plannen eerst nog wel een aantal knelpunten worden opgelost. Dat blijkt uit een analyse van het Economisch stituut voor de Bouw (EIB) op basis van 38 bouwplannen in de provincie. Bouwend Nederland en de provincie Noord-Holland willen kijken welke problemen kunnen worden opgelost om de totale bouwopgave van 102.000 woningen tot 2025 te halen. 

Knelpunten
Om de haalbaarheid van de plannen te toetsen zijn de financieel-economische en beleidsmatige risico’s van de plannen onderzocht. Het EIB concludeert dat 45% van de onderzochte plannen zonder veel vertraging of kans op uitval kan worden gerealiseerd. Aan 19% van de onderzochte plannen kleeft een financieel-economische belemmering; 12% van de onderzochte plannen heeft te maken met beleidsmatige knelpunten, waardoor er risico is op vertraging of uitval van die plannen.

Maatregelen
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben de provincie en Bouwend Nederland afgesproken de belemmeringen bij projecten op te lossen.
- Beide partijen gaan projecten nauwer volgen, zodat sneller kan worden geholpen bij vertraging.
- De provincie wil in een zo vroeg mogelijk stadium met gemeenten over woningbouwplannen in gesprek gaan. Daarmee worden problemen in een later stadium voorkomen.
- Ook komt er meer aandacht voor de kwalitatieve vraag, waarbij wordt gekeken of de woningen die gebouwd kunnen worden voldoen aan de wensen van toekomstige bewoners.
- De provincie gaat regio’s nadrukkelijker wijzen op het belang van een actieve inbreng van de markt bij de programmering. De markt zorgt voor een passende vertegenwoordiging hierbij.
- Provincie en Bouwend Nederland gaan als vervolg op dit onderzoek in eerste instantie samen met woonpartners aan de slag om knelpunten bij zogenoemde harde bouwplannen spoedig op te lossen.

Bezoektip: Congres Woningmarkt Metropoolregio Amsterdam.

Download het rapport hier.

Foto: Created by Chaay_tee - Freepik.com.
 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedbeleggingen