Provincie Noord-Holland

Paniekstand door personeelstekort verergert situatie in woningbouw

Provincie akkoord met aangepast bestemmingsplan nieuw datacenter Hollands Kroon

Zo wil Noord-Holland het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van EU worden

Roel Tijssens aangesteld als circulair bouwexpert bij provincie Noord-Holland

Overheden Noord Holland gaan Datalab Energietransitie Bedrijventerreinen opzetten

Gemeenten uit de Kop van Noord-Holland en de provincie tekenen regionaal woonakkoord

Roep om nieuwe bronmaatregelen stikstof door provincie Noord-Holland

Podcast: hoe maak je van een kerk een springpaleis?

Noord-Holland subsidieert het toekomstbestendig maken van winkelgebieden

Gezamenlijke aanpak woon- en huisvestingsproblematiek Den Helder en provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland geeft subsidie voor verbeteren verouderde bedrijventerreinen

Provincie Noord-Holland investeert in oplossen problemen elektriciteitsnet

Ondernemers die winkelgebieden willen verbeteren krijgen in Noord-Holland subsidie

Provincie reserveert €8 miljoen voor OV-knooppunt Haarlem