Handboek Circulair Renoveren voor woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen de gebouwen die zij in hun bezit hebben, renoveren en verduurzamen zonder alleen nieuwe grondstoffen te gebruiken, maar ook bestaande grondstoffen te hergebruiken. Hoe zij dat aan kunnen pakken staat in het Handboek Circulair Renoveren van Stichting C-Creators dat in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van BZK werd opgesteld. 

30 maart 2021 om 09:29 | 2 min

Corona heeft forse impact op Noord-Hollandse economie

De provincie Noord-Holland kijkt in de Voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda economie terug op de effecten die de coronacrisis had in 2020. In Noord-Holland maken veel bedrijven gebruik van de steunmaatregelen van het Rijk. De provincie heeft €110 miljoen vrij gemaakt om de gevolgen van de crisis te verzachten. 

30 december 2020 om 14:41 | 5 min

Bouw aantal nieuwe woningen in Noord-Holland blijft gelijk

In 2019 zijn er 14.000 nieuwbouwwoningen in Noord-Holland gebouwd. Dat is evenveel als het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw 2020. Het is bedoeling dat de bouw juist gaat versnellen en er circa 10.000 woningen bij komen om aan de groeiende vraag en veranderende demografie te voldoen. Waar liggen de knelpunten? 

23 november 2020 om 13:28 | 3 min

Provincie doet eerste stikstofaankoop, meer ruimte voor woningbouw?

Door de aankoop van gronden bij een melkveehouderij en driekwart van de bijbehorende stikstofvergunning in Burgerbrug, haalt de provincie Noord-Holland een deel stikstofneerslag weg bij de Schoorlse Duinen. In potentie kan de provincie deze ruimte vergeven voor nieuwe vergunningen zoals het bouwen van woningen. Echter het regionale registratiesysteem hiervoor moet nog gerealiseerd worden. 

14 juli 2020 om 10:37 | 2 min