'Maak elke nieuwbouwwoning geschikt als zorgwoning'

'Maak elke nieuwbouwwoning geschikt als zorgwoning'

Met de explosieve toename van 80+’ers in Nederland, neemt de vraag naar seniorenhuisvesting enorm toe. Een opgave voor de vastgoedsector, die naarstig op zoek is naar nieuwe woonconcepten om de nieuwe generatie senioren te huisvesten.

‘’De uitdaging zit niet alleen in de absolute toename van het aantal senioren, maar vooral ook in de veranderende behoeften,’’ begint dagvoorzitter Michiel Wentges (Sectormanager Zorg bij BBN) het VJ-congres ‘Senior & Wonen: Toekomstbestendig wonen voor senioren’ gisteren. ‘’Doordat fysieke problemen langere tijd gerepareerd en uitgesteld worden, zie je een toename in mentale problemen zoals Alzheimer.’’ Wentges benadrukt dat 40.000 ouderen nu (al) in ongeschikte woningen wonen. En daar komt de nieuwe aanwas aan senioren nog eens bovenop.

Seniorenprofielen
Alle sprekers op het congres zijn het erover eens dat in beeld gebracht moet worden wát de behoeften precies zijn en dat er nu toch echt als de wiedeweerga gebouwd moet gaan worden. ‘’Als we niet weten waar de behoefte zit, kunnen we ook niets maken,’’ stelt Co Politiek (Managing Partner bij Careinvest Group). ‘’We hebben daarom verschillende data (bijvoorbeeld inkomen, socio-economische status en zorgvraag) gecombineerd om een aantal seniorenprofielen te maken. Die informatie is tot op buurtniveau beschikbaar, waardoor je heel gericht kunt gaan ontwikkelen.’’

Berichtje
Het gebruik van data wordt volgens Cees van Boven (bestuurder bij Woonzorg Nederland) ook heel belangrijk in de woning. ‘’We zijn bezig om op sommige van onze locaties door middel van nieuwe technologieën betere en gerichtere zorg te leveren. Zo kun je bijvoorbeeld zien of ’s morgens het toilet wordt doorgetrokken, en zo niet, dan krijgen verzorgers en/of kinderen een berichtje.’’

Zorghotel
Dé zorgwoning bestaat niet, blijkt uit de presentaties. Daan Tettero (Conceptontwikkelaar Zorgvastgoed bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance) noemt als voorbeeld van een nieuw concept het zorghotel: een concept dat bewoners eerstelijns zorg biedt, van tijdelijke aard. Bijvoorbeeld bij revalidatie na een val in huis. Een manier om ziekenhuizen te ontlasten én ouderen op een verantwoorde manier zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (door ze te laten terugkeren na verblijf in het zorghotel).

Gemengd wonen
Nederlandse senioren wonen namelijk graag zo lang mogelijk thuis. Ruud Stemerdink (Ontwikkelaar/exploitant bij Hotelwonen) benadrukt dat toekomstbestendig wonen daarom al begint bij de wijk. ‘’Op buurtniveau blijkt uit onderzoek dat dit inhoudt dat men er zelf op uitkan, dat er winkels en eerstelijns zorg (arts en apotheek) en ontmoetingsplaatsen aanwezig zijn. Bovendien blijkt dat senioren bij voorkeur gemengd wonen. Als de omgeving dit faciliteert, kunnen senioren dus prima in een woonwijk (blijven) wonen zonder ergens afgezonderd in een complex te worden gezet.’’

‘Het is nu aan de markt’
Tettero benadrukt daarom dat iédere nieuwbouwwoning voortaan geschikt zou moeten gemaakt worden als zorgwoning. ‘’Waarom niet elke woning een brede deur? Dat kan nooit kwaad. Het is nu aan de markt om dat zetje te geven om daadwerkelijk succesvolle toekomstbestendige concepten te ontwikkelen. Concepten waarmee we langere tijd vooruit kunnen.’’

Foto: Created by Pressfoto - Freepik.com.
 

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special