Airbnb-boetes rijzen de pan uit in hoofdstad

De stad Amsterdam heeft in de eerste helft van dit jaar al voor €2 miljoen aan boetes uitgedeeld voor woonfraude door verhuur aan ondermeer Airbnb. Dat is meer dan in heel 2016 toen €1,8 miljoen aan boetes binnenkwam.

Reacties
Dossier Airbnb

Wederom vraagtekens bij cijfers over 'Airbnb-overtreders'

Van de Nederlanders die via Airbnb hun woning verhuren, overschrijdt 42% de 60 dagen. Dat blijkt uit onderzoek van vier Europese kranten: Trouw, Le Monde, De Tijd en Süddeutsche Zeitung. Dat leidt tot vraagtekens bij de cijfers die Airbnb bekendmaakte voor Airbnb-imperium Amsterdam.

7 augustus 2017 om 11:06 | 2 min