Airbnb scherpt regels aan

Airbnb gaat alle verhuuradvertenties verwijderen die, zonder geldige reden en na een verplichte voorlichtingsperiode van zes maanden, geen registratienummer tonen. “We willen dat volstrekt helder is dat Airbnb een zero-tolerance beleid voert tegen overlastgevers op ons platform. We moedigen daarom iedereen aan om de regels op te volgen", aldus Airbnb.

1 februari 2021 om 11:34 | 4 min