In gesprek met OMU over leegstands- en transformatieopgave in Utrecht

Tijdens de komende Provada presenteert Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht een leegstands- en transformatiekaart voor de provincie Utrecht die de opgave in de provincie concreet maakt. De interactieve kaart brengt knelpunten (leegstand en veroudering) én kansen (transformatiepotentie) in beeld door harde gebiedsdata te combineren met zachte gebiedskennis.

Ondanks de aantrekkende economie staan er in Nederland nog altijd miljoenen vierkante meters kantoor- en bedrijfsruimte leeg. De opgave voor verbeteren, vernieuwen en verduurzamen van werklocaties is dan ook nog steeds groot. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) heeft de afgelopen jaren een belangrijke voortrekkersrol gehad in het haalbaar maken en realiseren van plannen voor leegstaande kantoren en bedrijventerreinen in de provincie Utrecht. Met het in kaart brengen van de leegstands- en transformatieopgave is OMU nog beter in staat om eigenaren, initiatiefnemers en overheden te helpen bij het aanpakken van de knelpunten en het oppakken van de kansen.

Transparantie van de opgave
Als adviseur, intermediair, financier en investeerder ziet OMU de toenemende noodzaak bij partners en stakeholders aan meer transparantie. Partijen acteren nog te vaak ‘op gevoel’ omdat het ontbreekt aan goede, integrale gegevens. Daarom heeft OMU in het voorjaar van 2017 een digitale leegstands- en transformatiekaart ontwikkeld voor de provincie Utrecht. De digitale kaart combineert ‘harde’ databestanden met ‘zachte’ gebiedskennis, waardoor zowel knelpunten (leegstand en veroudering) en kansen (transformatiepotentie) in beeld gebracht worden. Het geeft alle betrokkenen overzicht, inzicht en de mogelijkheid tot kennisdelen op het gebied van leegstand en transformatie.

De kaart is ontwikkeld vanuit vier invalshoeken: gebouw, gebied, gebruik en geslaagd
-
Gebouw: Waar staan de meest problematische langdurig leegstaande bedrijfsruimten en/of kantoren? Hoe kunnen we dit vastgoed een nieuwe toekomst geven en wat zijn daarvoor dan kansrijke functies?
-Gebied: In welke cyclus bevinden de verschillende Utrechtse werklocaties zich? Welke kansen zien we voor revitalisering, herstructurering of transformatie?
-Gebruik: Welke kansen zijn er om de huisvesting van bedrijven te verbeteren of te verplaatsen als zij op een verkeerde plek gehuisvest zijn omdat het gebouw te groot of juist te klein is; ze moeite hebben om te voldoen aan milieunormen of overlast veroorzaken voor hun omgeving.
-Geslaagd: De afgelopen jaren zijn meer dan honderd herbestemmingen en herontwikkelingen succesvol afgerond. Welke lessen kunnen we leren? En hoe staat de Utrechtse transformatiemarkt er momenteel voor?

Meer weten en kennismaken?
Bent u benieuwd naar de bevindingen van OMU? Kom dan op woensdag 31 mei 2017, tijdens de Provada, van 11.15 tot 12.00 uur naar de officiële lancering van de digitale kaart. Aansluitend kunt u deelnemen aan de bestuurderslunch van de U10-gemeenten en heeft u de mogelijkheid kennis te maken met de bestuurders en ambtenaren van 10 gemeenten uit de provincie Utrecht. U kunt zich hier aanmelden.

Expertgesprekken
Heeft u een leegstaand kantoor of een bedrijfsruimte waar iets mee moet gebeuren? Of heeft u plannen voor een gebouw en bent u op zoek naar advies of financiering? Wilt u meer weten over transformatiekansen in de provincie Utrecht, of gewoon eens van gedachten wisselen? Op dinsdag 30 mei en woensdag 31 mei organiseert OMU expertmeetings op Provada waarin u één op één om tafel kunt met de experts van OMU. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Wij staan voor u klaar. Als adviseur, intermediair of financier.

 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022