Duurzame kantoorconcepten: dé kantoren van de toekomst

Duurzame kantoorconcepten zijn inmiddels niet meer weg te denken in de planvorming voor de toekomst. Energieneutraal bouwen wordt immers de standaard. De overheid neemt maatregelen die direct invloed hebben op de markt: de EPC aanscherping, het verplicht stellen van minimaal energielabel C in 2023, duurzaam inkoopbeleid, groene belastingmaatregelen en natuurlijk subsidies.

Daarnaast willen vastgoedbeleggers en kantoorgebruikers steeds vaker laten zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij vastgoedpartijen groeit daardoor de behoefte aan duurzame gebouwen om twee redenen:

1. Voldoen aan behoefte van aandeelhouders.
2. Bij duurzame kantoorpanden is het risico op leegstand nu en in de toekomst lager.

Verduurzamen kantoorgebouwen
Het verduurzamen van bestaande gebouwen wordt steeds populairder, omdat dit meestal met een lagere investering realiseerbaar is ten opzichte van nieuwbouw. De overheid stimuleert dit met geldelijke subsidieregelingen en interessante fiscale voordelen. Daarnaast bieden banken interessante (duurzame) financieringsvormen aan voor “groene” beleggingsobjecten.

Ter inspiratie: Transformatie Performance Factory Zuid in Enschede
De Performance Factory ontstaat op een bijzondere locatie: het voormalige Polaroid fabrieksterrein in het hart van Enschede, in de wijk Bothoven en vlakbij het centraal station. In de voormalige fabriek werden voornamelijk zonnebrilglazen en Polaroid Land Camera’s gemaakt. Nu is het gebouw in het bezit van Woningcorporatie Domijn. Domijn werkt samen met de ondernemers en gemeente Enschede om deze unieke locatie te transformeren naar een eigen duurzame huisvesting en een bruisende talentenfabriek, waarbij zij zich richten op kunst, cultuur, ambacht & ondernemerschap: met onder andere de Stadswerkplaats, Theathermakerij en GLO entertainment Live.

Van oud naar nieuw
De hele transformatie bestaat uit een breed pakket van duurzame aspecten. Het oude gebouw bezit een energielabel G met een Energie Index (EI) van 1,84. Door middel van een EPA-U maatwerkadvies, opgesteld door Zienergie, is er inzicht gegeven in de belangrijkste energiebesparende mogelijkheden van het bestaande pand. Het maatwerkadvies geeft inzicht in de mogelijkheden van energiebesparing, de investering die daarvoor nodig is en de terugverdientijden. Uit het advies is gebleken dat na renovatie de Performance Factory een label A bezit met een EI van 0,78. Ambitieuze plannen liggen hier aan ten grondslag.

Subsidiabele duurzame aspecten
Door te investeren in laagdrempelige duurzame maatregelen is dit duurzame concept van Domijn tot stand gekomen. Bij deze transformatie worden de volgende maatregelen toegepast:

-Nieuwe luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning;
-Elektrische warmtepompen;
-Vervangen van bestaande beglazing door HR-glas;
-Na-isoleren bestaande gevels;
-Na-isoleren daken;
-Vervangen van beglazing op sheddaken;
-LED-verlichting in combinatie met aanwezigheidsdetectie.

Ambities waarmaken met subsidie
Door de toepassing van energiebesparende maatregelen kan Domijn gebruik maken de volgende subsidieregelingen:

-Energie Investeringsaftrek (EIA) voor de getroffen duurzame maatregelen die voortkomen uit het EPA-U maatwerkadvies. Dit levert Domijn een netto voordeel op van ± 14,5% op de investering in de energiebesparende maatregelen;
-Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) voor de investering in de zonnepanelen. De regeling stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Door de energieproductie uit de zonnepanelen bedraagt het maximale subsidiebedrag voor Domijn ongeveer
€ 350.000,-;
-Provinciale regeling voor investeringen gericht op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Voor de investeringen in gebouwgebonden energiebesparende maatregelen, die hebben gezorgd voor een labelsprong van G naar A, is een subsidie verstrekt van € 199.000,-.

De combinatie van het vooraf analyseren van de investeringsplannen en het juist koppelen van de beschikbare regelingen maakt dat subsidies veel meer mogelijkheden kunnen bieden dan u van tevoren inschat.

Geldelijke, maar zeker ook fiscale voordelen leveren een grote meerwaarde aan het waarmaken van het duurzame concept.

Hoe staat het met uw vastgoed?
Wilt u weten hoe uw vastgoed ervoor staat? Welke subsidiemogelijkheden er voor de energiebesparende maatregelen of zelfs de complete renovatie van uw vastgoed zijn?

De specialisten van Subvention adviseren en begeleiden u graag gedurende het hele traject en behalen het maximale subsidieresultaat voor u. Zo wordt ook uw vastgoed toekomstbestendig! Laat ons HIER weten wat uw ambities zijn. 

Reacties