De vastgoedsector trekt flink aan. Positief natuurlijk, maar dat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Complexe vraagstukken over financiering van vastgoedprojecten is er daar één van. Wat te denken van alle snelle duurzaamheidsontwikkelingen? Hoe passen die in het financieringsplaatje? Een bijdrage van subsidiespecialist Subvention. 

Belemmeringen zien of kansen benutten?
In Nederland neemt de gebouwde omgeving 35% van het totale energieverbruik voor haar rekening. Daarom worden er vanuit de overheid allerlei verplichtingen opgelegd aan het vastgoed op Nederlandse bodem. “U kunt dit als stakeholder op de vastgoedmarkt voelen als belemmering, daarentegen biedt het u juist ook extra kansen. Verplichtingen gaan immers vaak gepaard met aantrekkelijke fiscale voordelen, geldelijke subsidies en extra mogelijkheden door groenfinanciering”, vertelt Thijs Vaneker, subsidiespecialist bij Subvention.

Sleutel tot succes
“Financiering wordt steeds vaker als knelpunt gezien. Toch is er met een innovatieve financiële aanpak meer mogelijk dan u denkt”, zegt Vaneker.

De oplossing? Een slimme combinatie van verschillende vakgebieden:

-Goed samenwerkende technieken, oftewel integraal ontwerpen samen met alle betrokken bouwpartijen.
-Kostenbesparing in het bouwproces.
-Uitgangspunt ‘hogere vastgoedwaarde creëren’.
-Optimaal inzetten van subsidie en groenfinanciering.

Optimaal inzetten van subsidie – hoe doet u dat?
Eén belangrijke vraag keert altijd terug, vertelt Vaneker. "Hoe kan er nu optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare subsidies en financieringsmogelijkheden”? Hier ligt in eerste instantie een stuk kennis aan ten grondslag. De combinatie van het analyseren van de investeringsplannen en het juist koppelen van de beschikbare regelingen maakt dat subsidies veel meer mogelijkheden kunnen bieden dan u van tevoren inschat.

Subsidies in het kort
Vastgoed financieren gaat vaak in combinatie met het investeren en renoveren van vastgoed. Een paar kansen op een rij:

-Groenfinanciering: fiscaal subsidievoordeel én een gunstig rentetarief
De overheid geeft belastingvoordeel aan 'groene' spaarders en beleggers. Daardoor kan de bank een lening voor een lager rentetarief tot wel 1% aanbieden aan een investeerder met een groenproject. Bij nieuwbouw of renovatie komen de complete bouwkosten in aanmerking voor groenfinanciering en een netto fiscaal subsidievoordeel van 6,75% van de totale bouwkosten. Vereiste is het voldoen aan de maatlat groenfinanciering bestaande of nieuwbouw.

-Milieu Investeringsaftrek voor BREEAM en GPR
De overheid stimuleert duurzaam nieuw- en verbouwen met fiscale subsidies. Gebouwen voorzien van een duurzaamheidslabel zoals BREEAM en GPR komen hiervoor in aanmerking. Afhankelijk van uw labelscore, bestaat het subsidievoordeel uit een netto fiscaal subsidievoordeel van 3,5% tot 6,75% van de totale bouw- of renovatiekosten!

-Energie Investeringsaftrek via EPA-U Maatwerkadvies/verbetering energielabel
Een energielabel is tegenwoordig verplicht als kwaliteitsindicator voor gebruikers. Hiermee wordt de energieprestatie van vastgoed steeds belangrijker. Voor renovaties van gebouwen met onderstaande verbetering is fiscale subsidie mogelijk:

1) drie energielabels met energie-indexverbetering van tenminste 0,4 of

2) verbetering naar label A met een energie-index van maximaal 1,05 en verbetering van tenminste 0,1.

Dit kan een netto voordeel opleveren van 11% - 30% van de investeringskosten in energiebesparende maatregelen. Om dit voordeel te behalen, hebt u een EPA-U Maatwerkadvies nodig. Dit toont de energieprestatie van uw huidige gebouw aan en geeft advies over de verbetermogelijkheden.

-Subsidie met de SDE+ 2017
Hebt u plannen voor het opwekken van duurzame energie met windmolens, zonnepanelen of biomassacentrales? In 2017 is er € 12 miljard beschikbaar vanuit de SDE+ regeling om duurzame energieproductie te stimuleren. Deze regeling wordt in twee rondes met elk drie fases opengesteld. Met deze subsidie wordt het verschil tussen de kostprijs van fossiele energie en die van ‘groene’ energie vergoed.

-Duurzame warmte oplossingen – ISDE subsidie
Gaat u investeren in zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels? Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt de aanschaf van kleinschalige, duurzame warmteopwekking gestimuleerd.

Tip: met ambitie komt u verder!
Vastgoedfinancieringsvraagstukken zijn intensieve projecten, waar veel voorbereiding en samenwerking bij komt kijken. Maar met een overtuigende ambitie is niets mis. Weet u wat u wilt bereiken? Dat maakt het gehele project overzichtelijker! “Wees niet bang om de lat te hoog te leggen. Hoe hoger de ambitie, hoe innovatiever het denkproces en hoe meer deuren er voor u open kunnen gaan”, sluit Vaneker af.

Meer informatie is te krijgen bij Subvention.

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special