Zorginstellingen starten verkoopprocedure Bavo-terrein

Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen gaan het Bavo-terrein in Noordwijkerhout verkopen. Het voormalige instellingsterrein heeft een oppervlak van ruim 30 hectare en is aangewezen als woningbouwlocatie voor maximaal 664 woningen. De verkoop vindt plaats door middel van een tender die bestaat uit een selectiefase en een biedingsfase. Makelaarskantoor Amgea Vastgoed Adviseurs begeleidt de tenderprocedure namens de zorginstellingen.

Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen sloten eind 2015 een Anterieure Overeenkomst met de gemeente Noordwijkerhout, waarin de kaders voor de herontwikkeling zijn vastgelegd. Het nieuwe bestemmingsplan is op dit moment in voorbereiding en wordt naar verwachting vastgesteld in januari 2018. De zorginstellingen zullen zelf niet risicodragend participeren in de verdere ontwikkeling van het terrein. Zij zoeken een geschikte koper die hun gronden in het plangebied overneemt en de woonwijk tot ontwikkeling brengt. De opbrengsten uit de verkoop van grond investeren de zorginstellingen opnieuw ten behoeve van de psychische gezondheidszorg.

Honderd jaar psychiatrie
Het Bavo-terrein heeft de afgelopen honderd jaar dienstgedaan als psychiatrische instelling. In 1914 begonnen de Broeders van Liefde met de opvang en behandeling van patiënten in Noordwijkerhout. Op het instellingsterrein verbleven in de bloeitijd honderden geesteszieken. Als werkgever voor haar verplegend personeel en opdrachtgever voor plaatselijke ondernemers was Bavo een belangrijke economische factor in Noordwijkerhout. Na de verhuizing van Bavo Europoort naar Rotterdam aan het eind van de jaren-'90 zijn grote paviljoens en gebouwen gesloopt. In 2014 sloot GGZ Rivierduinen haar klinieken op het terrein. Op dit moment verblijven er nog negentig patiënten in beschermde woonvormen.

Groene omgeving
De nieuwe woningen op het Bavo-terrein komen te staan in een groene omgeving, waar de historie van het gebied herkenbaar zal blijven. Beeldbepalende elementen in het plan zijn onder meer de monumentale gebouwen en de Engelse landschapstuin uit de begintijd van de instelling.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor de tenderprocedure op de website van Amgea Vastgoed Adviseurs (klik HIER).

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen