We willen niet alleen oud worden, we willen ook gezond oud worden. Andrea Maier, hoogleraar gerontologie (ouderdomskunde) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, is bezig met een pil die daaraan moet bijdragen. De pil die Maier ontwikkelt moet er voor zorgen dat we zonder allerlei ouderdomsziekten fit en vitaal de honderd passeren. Dat heeft niet alleen flinke gevolgen voor ons leven, maar ook voor ons vastgoed. 

Om te beginnen de feiten. In 2030 is een kwart van de bevolking ouder dan 65 jaar. Die senioren zijn over het algemeen hoger opgeleid, ze hebben meer koopkracht en een hoger besteedbaar vermogen. Men spreekt ook wel van de ‘zilveren revolutie’. Welke rol speelt de positie van vastgoed in hun leven? En hoe zit het eigenlijk als je de keuze van zelfstandig blijven wonen afzet tegen de wens van voldoende veiligheid en van een rendabele zorgexploitatie? En hoe gaan we om met deze uitdagingen als gevolg van de veranderingen in de langdurige zorg?

Zelfstandig wonen
Op de Dag van het Zorgvastgoed, afgelopen juni georganiseerd door Vastgoedjournaal, kwamen deze en andere vragen ook al aan de orde. Senioren en mensen met beperkingen blijven steeds meer in hun eigen omgeving wonen en zijn daarbij aangewezen op ondersteuning uit die omgeving. En dat terwijl het aantal mensen met beperkingen, en dat zijn vooral ouderen, stijgt. Het ziekenhuis wordt steeds meer een plek waar je maar kort bent en verpleeg- en verzorgingshuizen maken plaats voor kleinschalige woonvormen, bewoond door mensen met relatief ernstige beperkingen die onmogelijk zelfstandig kunnen wonen. Mensen waarvan wij nu vinden dat ze in een verpleeg- of verzorgingshuis thuis horen, zullen in de naaste toekomst zelfstandig wonen, in de eigen woning of in een kleinschalige voorziening met zorg op afroep. Alleen nog mensen met zeer ernstige beperkingen zullen in het verpleeghuis zoals we dat vandaag kennen verblijven. Deze trend is duidelijk en past ook goed bij wat veel mensen willen. Maar hij gaat ook gepaard met grote zorgen. Want hoe kom je daaraan tegemoet qua huisvesting?

Specifieke onderhoudsbehoeften
Eén van de op de Dag van het Zorgvastgoed aanwezige partijen was de Koers Groep, een onderneming die veelvuldig betrokken is bij de oplossing van deze en andere vragen op het terrein van zorgvastgoed. Want Koers houdt zich in opdracht van bijvoorbeeld zorginstellingen bezig met het onderhoud en beheer van zorgvastgoed. Ook richt ze zich op het levensloopbestendig maken van woningen. Directeur Harold Koers: “Als specialist weten we dat een zorginstelling specifieke onderhoudsbehoeften heeft en te maken heeft met maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Aspecten die invloed hebben op de aanpak van het onderhoud of de renovatie van zorgvastgoed. Wij spelen daarop in met specifieke oplossingen. Wij werken ook voor ziekenhuizen en weten hoe belangrijk het is om goede afspraken te maken voor onderhoudswerkzaamheden. Dure ruimtes, zoals een operatiekamer, vragen nu eenmaal een andere aanpak dan een wachtruimte. Als onderhoudspartij moet je de bijzondere aard van zo’n gebouw en de gebruikers ervan goed aanvoelen.”

Bent u als eigenaar of gebruiker van zorgvastgoed geïnteresseerd in de zorgvastgoed-aanpak van Koers? Neemt u contact op met Harold Koers op 0180-641 641 of via harold@koers.com. 

Een bijdrage van Koers.

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021