Den Haag gaat bijna 51.000 extra huizen bouwen + versterking kantorengebied Beatrixkwartier

Tot 2025 moeten er in ieder geval 25.400 nieuwe woningen bijkomen in Den Haag. Daarbij worden nieuwe locaties aangeboord zoals de kustzone en rond het Prins Clausplein. Ook wordt kantorenlocatie Beatrixkwartier versterkt door herontwikkeling Laan van NOI. Dat blijkt uit de Agenda Ruimte voor de stad die gisteren door de Haagse gemeenteraad is gepresenteerd. VJ vat het voor u samen.

Samengevat moet de hofstad meer ruimte bieden gaan bieden aan wonen, werken, recreëren en groen omdat naar verwachting het inwonertal richting 2040 gaat groeien tot 600.000 inwoners.

Over dat vraagstuk heeft Den Haag zich afgelopen jaar samen met honderden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gebogen. Centraal in de gekozen oplossingen staat ‘slim groeien': compacter bouwen in vooral het centrum, gecombineerd met behoud van rust en ruimte op andere plekken in de stad; meer OV-, fiets- en wandelgelegenheid en wegen en parkeren meer onder de grond. Deze ‘Agenda Ruimte voor de Stad' wordt vandaag door het gemeentebestuur gepresenteerd.

Vooral eenpersoonshuishoudens
Nar verwachting zal de stad met zo’n 15% groeien, dat betekent 50.000-80.000 extra inwoners in de komende 25 jaar. Omdat de stad vooral eenpersoonshuishoudens zal tellen, is berekend dat er een woningbouwopgave ligt van 50.600 nieuwe woningen. Er zijn negen gebieden aangewezen waar deze opgave kan worden gerealiseerd. Het overgrote deel binnenstedelijk (‘Central Innovation District (CID), de driehoek tussen de NS stations Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI), inclusief de Laakhavens en Kop Binckhorst. Tot 2025 moeten er hier 6500 woningen komen en na 2025 tot en met 2040 nog eens 12.000 stuks.

Voor de komende tien jaar zal Den Haag focussen op het uitvoeren van de harde plancapaciteit van 7600 woningen, het hard maken van de huidige ‘zachte’ plancapaciteit van 10.400 woningen en nieuwe plancapaciteit voorzien van nog eens 7000 woningen. HIER leest u in hoofdstuk 2 van deze Agenda er meer over.

En commercieel vastgoed?
De grootste kansen voor nieuwe bedrijvigheid wordt toegedicht in het CID en dan met nadruk in het Beatrixkwartier (foto), Binckhorst, CS en Laakhavens. De genoemde gebieden worden infrastructureel beter op elkaar aangesloten met vooral meer ruimte voor OV plus fiets- en looproutes. Er komen meer verzamelgebouwen voor startups, kleine bedrijfjes en ‘creatieve economie’. Het Beatrixkwartier wordt nog meer ingezet als dé kantorenlocatie van Den Haag, en na de Zuidas, het tweede belangrijkste kantorengebied van Nederland. Daarbij wordt het stationsgebied bij Laan van NOI herontwikkeld en ‘verbonden’ met het Beatrixkwartier tot één samenhangend gebied. 

BELANGRIJKE BEZOEKTIP
29 september: Woningmarkt Den Haag Congres

 

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022