Column: Waardedaling door de aanwezigheid van asbest

In nagenoeg alle bouwwerken die gebouwd zijn voor 1994 zijn asbesthoudende toepassingen aanwezig. Deze aanwezigheid kan direct tot waardevermindering leiden. Als een bouwwerk tevens is voorzien van asbesthoudende dakbedekking dan zal dit, door het verbod op asbesthoudende dakbedekking vanaf 2024, hierop ook van grote invloed zijn. Bij aan- en verkoop van vastgoed is dit ook iets om nadrukkelijk rekening mee te houden.

Bij aan- en verkoop, maar ook verhuur, van vastgoedobjecten bestaat reeds een informatieverplichting als het gaat om de (vermoedelijke) aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen. Het niet beschikbaar stellen van deze informatie wordt dan ook gezien als verborgen gebrek. De aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen kan echter verstrekkende gevolgen hebben voor de waarde van het betreffende bouwwerk. Dit is gebaseerd op de kosten die het met zich meebrengt om deze toepassingen op een juiste wijze te laten verwijderen, maar ook de risico’s en mogelijke gebruiksbeperkingen die asbesthoudende toepassingen met zich meebrengen.

Vanaf 2024 zal er een verbod op asbesthoudende dakbedekking van kracht gaan. Dit heeft een grote invloed op zowel de verzekerbaarheid van een bouwwerk alsmede de (taxatie)waarde van het bouwwerk.

Volledig verwijderen
Is dan alleen het volledig verwijderen van alle asbesthoudende toepassingen een optie? Nee. Lang niet in alle gevallen hoeven alle asbesthoudende toepassingen verwijderd te worden om de risico’s te kunnen beheersen en eventuele werkzaamheden ongehinderd te laten plaatsvinden. Hierbij is het wel van belang dat het bouwwerk op een juiste en gepaste manier word geïnventariseerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Deze kan vervolgens een advies geven over de benodigde stappen om waardedaling zo veel als mogelijk tegen te gaan.

Bij grootvastgoedeigenaren is het van belang hier een strategisch beleid op te voeren, zodat ook op de (midden)lange termijn de vastgoedwaarde minder afhankelijk is van aanwezige asbesthoudende toepassingen.

Een column van Jasper Kosters, commercieel manager ingenieursbureau Oesterbaai

Oesterbaai adviseert vastgoedeigenaren over zaken die gaan over een veilige en gezonde werk- en leefomgeving. Hierbij wordt veelal gewerkt met een planmatige aanpak zodat structureel het hoofd word geboden aan deze uitdagingen. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen via telefoonnummer 010 208 84 44 of info@oesterbaai.nl.

Reacties