Wie is aansprakelijk voor de kosten asbestsanering na brand?

​Helaas staat er dagelijks wel een gebouw in Nederland in brand. De schadelijke gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Zeker als daarbij asbest vrijkomt. Veel gebouweigenaren hebben een opstalverzekering. De praktijk wijst echter uit dat die in de meeste gevallen geen dekking biedt voor schade buiten de erfgrenzen. Wouter van Galen, advocaat/partner bij De Advocaten van Van Riet, geeft in dit artikel zijn visie hierop.

27 mei 2016 om 11:22 | 6 min