Opkomen tegen kosten spoedeisende bestuursdwang niet eenvoudig

Wanneer brand uitbreekt in een pand waarin asbest is verwerkt moet dit direct worden gesaneerd. Vaak wordt snel spoedeisende bestuursdwang toegepast. De kosten hiervan worden in het algemeen op de overtreder verhaald. Katrien Winterink en Marije van Mannekes, advocaten bij Pels Rijcken, laten aan de hand van een uitspraak van de Afdeling zien dat tegen kostenverhaal opkomen niet eenvoudig is. 

'Asbeststelsel moet fundamenteel anders'

Het huidige asbeststelsel, bedoeld om de inschatting van risico’s van bestaande asbesttoepassingen en de verwijdering ervan effectief en veilig te laten plaatsvinden, moet op de schop. Dit stelsel is namelijk niet toereikend genoeg, blijkt uit nieuw onderzoek.

14 mei 2020 om 10:26 | 2 min

Volgende stap gezet in het bestrijden van asbestdaken

Het rijk en verschillende partijen hebben de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak, wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden. De overheid draagt €12 miljoen bij aan dit fonds. 

3 maart 2020 om 10:24 | 3 min