Co Verdaas: Allemaal naar de stad?

Oud-gedeputeerde Co Verdaas: "Het was me de crisis wel zeg. Vijf jaren stagnatie, afboeken, onzekerheid, oplopende werkloosheid, et cetera. De eerste tekenen van economisch herstel dienen zich inmiddels weer aan.  Gelukkig maar, kunnen we eindelijk weer door met waar me mee bezig waren. Gewoon, de plannen afronden die nu jarenlang stagnatie hebben opgelopen. Natuurlijk zullen we her en der iets in het programma moeten aanpassen, maar de basis ligt er, het verlies is genomen, het bedje opgeschud, we kunnen weer vooruit. Toch? 

Of is dit te simpel gedacht? Is de crisis veel meer geweest dan een financiële en een economische crisis? Is ons systeem van voortdurende groei en waardecreatie zo in het hart geraakt dat we – ook al hebben we de nodige miljarden hebben afgeboekt – nooit meer terug kunnen keren naar wat ooit was…

En zo ja, wat betekent dit dan voor het bouwen in Nederland. Waar gaan we bouwen? Wie gaat er bouwen? Wie voert er eigenlijk regie? Valt er nog regie te voeren? Willen mensen nog wat ze tot vijf jaar terug wilden? Vragen waarop geen eenduidige en simpele antwoorden te geven zijn.

Het zijn deze vragen die centraal staan op het seminar “Allemaal naar de stad” op 14 mei, dat onder leiding staat van oud-gedeputeerde en staatssecretaris dr. Co Verdaas, associate van bureau Over Morgen, dat zich met dit type vraagstukken bezig houdt. 

Verschillende perspectieven

Op dit seminar zal een aantal deskundigen verschillende perspectieven belichten. Friso de Zeeuw brengt het perspectief van de markt in en gaat in op de intrigerende vraag wat weten we en wat denken we te weten. Taco van Hoek gaat me name in op de vraagkant en de kosten van het bouwen. Maar wat wil de bewoner zelf eigenlijk? En wat betekent dit voor bouwers en beleidsmakers? Hebben we daar voldoende zicht op? Ronald Provoost presenteert nieuw onderzoek over dit thema. Om te voorkomen dat we blinde vlekken creëren nemen we aan de hand van Guido Spars ook een kijkje over de grens. Hoe ziet elders de trek naar de stad eruit? Wat betekent dat voor de stad? Tot slot rond Tjeerd Talsma af met de rol die in dit geval de provincie Noord-Holland pakt waarbij de onaantastbaarheid van de rode contouren een prikkelend thema is.

Niemand heeft alle antwoorden. Na vijf lange jaren duisternis is het wel zaak inzichten met elkaar te delen en ervoor te zorgen dat we de goede dingen op een goede manier gaan doen, oude valkuilen vermijden en nieuwe valkuilen voorkomen. Het wordt nooit meer zoals het was, maar dat lijkt me prima. Dus gaan we op 14 mei in dialoog over kansen en opgaven, waarbij we elkaar scherp bevragen en feiten niet zonder meer voor waar worden aangenomen, maar juist op zoek gaan naar de verhalen achter de feiten…

Dat lukt alleen als u komt op 14 mei."

Co Verdaas, Associate Over Morgen

Op 14 mei organiseert Building Business een seminar met topsprekers over woningbouw, onder voorzitterschap van Co Verdaas! Waar mogen, als de markt de komende jaren weer aantrekt, woningen gebouwd worden? Wat wordt de woningvraag in de komende tien jaar, kwalitatief en kwantitatief? Wat is de invloed van de vergrijzing, van onder druk staande inkomens en pensioenen, van demografische en ruimtelijke ontwikkelingen? Hoe hangen die samen? Welke invloed hebben ze op de steden? Deze, en veel meer vragen worden op 14 mei beantwoord. Klik HIER om het volledige programma te bekijken, of om u aan te melden!

 
Reacties