Fusie De Woningbouw en Ymere een feit

De woningcorporaties De Woningbouw (Weesp) en Ymere (Amsterdam) zijn gefuseerd. De Woningbouw gaat verder onder de naam van Ymere.

Ymere gaat investeren in de woningvoorraad van het voormalige De Woningbouw. "Dat is ook goed voor de steden Weesp en Muiden. Ymere kan het huidige strategisch plan, gekoppeld aan de gemeentelijke woonvisie, uitvoeren. We moeten ons blijven realiseren dat dit allemaal in de context is dat De Woningbouw zónder fusie echt de deuren had moeten sluiten", zei Kees Kunst, aantredend vestigingsdirecteur toen de fusie bekend werd.

Lees ook:

- Fusie Ymere en De Woningbouw akkoord van Blok 
- Wat staat corporaties te wachten in 2014

 Reacties


Laatste nieuws