Blijft de reputatie van Woonzorg stabiel nu het terrein beweegt?

Woonzorg Nederland scoort al jaren stabiel rond plaats tien of elf van de vijftien corporaties in de Building Business Reputatie Monitor. Alleen in 2005 had Woonzorg een uitschieter naar boven met plaats vijf. De wereld van Woonzorg is echter sinds kort in een sterke turbulentie terecht gekomen.

Het rijksbeleid scheidt wonen en zorg, en decentraliseert. Dat dwingt verzorgings- en verpleeginstellingen tot een enorme transitie om aan te sluiten op de veranderende vraag. Die verschuift bovendien naar kleinschaligheid. Veel bestaand vastgoed is daardoor functioneel verouderd. Hoe pakt Woonzorg deze veranderingen op en welke invloed heeft dat op de reputatie? Vorig jaar scoorde Woonzorg beneden gemiddeld op de twee voor corporaties belangrijkste reputatieaanjagers, te weten ‘’servicegerichtheid’ en ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen’.

Ook op de gedragsintentie ‘in de toekomst zaken doen met’ is Woonzorg sinds 2010 aan het wegzakken. Gewoonlijk is dat een voorspeller hoe de reputatie zich in latere jaren gaat ontwikkelen. Maar de huidige turbulentie is natuurlijk een uitgelezen kans om deze reputatietrends om te buigen. Of Woonzorg er in slaagt om aan de juiste reputatieknoppen te draaien, zal uit het nieuwe onderzoek blijken. De uitkomsten daarvan worden in januari gepresenteerd, het veldwerk start in december. De Building Business Reputatie Monitor is een benchmark, dat tevens inzicht biedt welke reputatieaanjagers in welke mate van belang zijn voor een corporatie.

 Reacties


Laatste nieuws