Column: Detailhandel: binnen of buiten de binnenstad? – deel II

Het zijn roerige tijden voor de detailhandel in de binnenstad. De faillissementen van beeldbepalende ketens volgen elkaar in rap tempo op. Ruim 7% van alle winkels zou leeg staan. Desondanks komen er steeds meer ontwikkelingen buiten de bestaande centra op het gebied van detailhandel. Overheden en ondernemers, maar ook de verschillende lagen overheden onderling, liggen vervolgens hierover met elkaar in de clinch. Ik geef u graag een aantal voorbeelden.

Den Haag en Schiedam
Bij besluit van 21 november 2015 heeft de Kroon een bepaling uit de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland geschorst. Dit op verzoek van de Franse keten Decathlon. De gemeenten Den Haag en Schiedam willen de vestiging van dit bedrijf op perifere locaties mogelijk maken. De provincie gaat niet akkoord, omdat de beoogde detailhandel niet voldoet aan de limitatieve lijst die zij heeft opgesteld voor detailhandel buiten de centra. Het betreffende artikel met de lijst is nu geschorst tot 1 april 2016. De Kroon onderzoekt gedurende die tijd of de beperking daadwerkelijk in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en Europeesrechtelijke bepalingen.

Assen
Op 11 januari 2016 gaat de gemeenteraad van Assen akkoord met de komst van een Factory Outlet Center van 20.000 m2. De provincie Drenthe plaatste eerder vraagtekens bij deze plannen en moet de plannen nog goedkeuren. De Tweede Kamer gaat binnenkort hierover debatteren tijdens een Algemeen Overleg.

Appingedam
Op 13 januari 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Een vastgoedbedrijf wil graag een schoen- en kledingwinkel vestigen op het Woonplein aan de rand van Appingedam. De gemeenteraad staat dit niet toe. Slechts detailhandel in omvangrijke goederen, zoals meubelen, keukens en bouwmaterialen is toegestaan. Het bedrijf meent dat dit in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn.

Zevenaar
Woensdag 20 januari 2016 was de zitting bij de ABRvS over de bouw een Factory Outlet Center van 15.000 m2 langs de A12 bij Zevenaar. Naast ondernemers uit het centrum van Zevenaar is ook de provincie Gelderland in beroep tegen dit besluit gegaan. Zij vreest voor nog meer leegstand in de omliggende binnensteden en dorpskernen.

Het spanningsveld tussen de wens tot behoud van de dynamiek in de binnenstad en de wensen van de ondernemer om zich daarbuiten te vestigen, houdt de gemoederen kortom goed bezig. Het laatste is hierover in ieder geval nog niet gezegd.

Een column van Simon Olierook, advocaat bij De Clercq Advocaten Notarissen. Deel 1 van deze column verscheen op 16 november 2015

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022