CBS: 'Detailhandel beleeft hoogste groei in 11 jaar'

In 2017 heeft de detailhandel 4,2 procent meer omgezet dan in het jaar 2016. Dat is de hoogste groei in 11 jaar, meldt het CBS. Het aantal verkopen waren 3,1 procent hoger, waarbij online 19,5 procent meer heeft omgezet. Ook de maand december was gunstig voor de detailhandel: de omzet met 3,5 procent gegroeid.

13 februari 2018 om 09:59 | 2 min

Gemeenten mogen regels stellen aan detailhandel in bestemmingsplan

In een bestemmingsplan mag een zogeheten brancheringsregeling opgenomen worden om bijvoorbeeld leegstand in een centrumgebied te voorkomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gisteren in haar arrest het opnemen van zo’n regeling toegestaan onder voorwaarde van ‘dwingende redenen van algemeen belang’.

Referentiepanden bij huurprijsherziening: Is de bestemming van het pand bepalend?

Als huurders van bedrijfsruimte - bijvoorbeeld horeca - de huurprijs omlaag willen bijstellen, wordt een herzieningsprocedure gevolgd. Advocate Marjolein Scheeper van Hielkema & Co toont in haar artikel met een praktijkcasus aan dat het niet zo eenvoudig is om referentiepanden te vinden die de huurverlaging kunnen ondersteunen.