VJ Commentaar: Pluim voor aanpak leegstand

Met ongekende eensgezindheid hebben beleggers, ontwikkelaars, gebruikers, gemeenten en de rijksoverheid de handen ineengeslagen om de oprukkende kantorenleegstand in Nederland aan te pakken. Alle partijen hebben bij de Kantorentop gisteravond in Rijswijk toegezegd hun steentje hieraan bij te dragen. In veel gevallen betekent het voor met name ontwikkelaars die hun pijplijn zien verminderen, de beleggers die zich geconfronteerd zien met een verlies aan beleggingswaarde en gemeenten die hun toekomstige grondinkomsten zien droogvallen.

Er is geen pijnloze oplossing mogelijk, zo verzekerde minister Tineke Huizinga van VROM die het actieplan lanceerde. Dat de leegstand immens is - circa 1000 voetbalvelden kantoorruimte ongebruikt - daarvan is de vastgoedsector zich wel van bewust. Nu is het besef doorgedrongen dat niet meer hoeft te worden gewacht op de economische opleving maar dat de leegstand, als er niet wordt ingegrepen, structureel van aard is en zelfs de neiging heeft om voort te woekeren.

Het is teleurstellend om te zien dat andere media nauwelijks belangstelling toonden voor dit eendrachtige actieplan tussen overheden en marktpartijen gisteravond. Behalve mijzelf, enkele bekende vakbladen schitterden de grote kranten door afwezigheid. Als het actieplan de woningmarkt betrof zou de ruimte steevast te klein zijn geweest. Hoewel pas over drie maanden het ‘Actieprogramma' daadwerkelijk wordt ingevuld is wel te raden welke maatregelen zullen worden genomen. Opvallendste maatregel is dat het wettelijk wordt vastgelegd dat nieuwe locaties buiten het stedelijk gebied geen werkbestemming meer mogen krijgen als niet eerst naar duurzame herontwikkelingsmogelijkheden binnenstedelijk is onderzocht. Dat moet de groei van kantorenparken gaan afremmen. Zal mij benieuwen of het nieuwe kabinet dit ook echt gaat oppakken.

Ook zullen ‘provincies en regionale verbanden' het gronduitgifte/bouwvergunningbeleid van gemeenten kritisch gaan toetsen. Overigens heb ik daar een hard hoofd over in of provincies dit wel aankunnen omdat vastgoedbeleid steevast maatwerk vereist. Ook vraag ik me af of ontwikkelaars wel nee kunnen zeggen wanneer een grote gebruiker bij hen de wens tot een nieuw kantoor kenbaar maakt. Ontwikkelen is nu eenmaal hun broodwinning en binnenstedelijk herontwikkelen van bestaande kantoorpanden is nu eenmaal lastig en zeer tijdrovend. Het kan wel, dat laat Kroonenberg Groep zien bij The Bank in Amsterdam.

U kunt overigens al vanaf vandaag meebeslissen over de aanpak van de leegstand. Breng vandaag nog uw stem - klik HIER - uit op één van de vier door Troostwijk Real Estate geselecteerde partijen die het meest innovatief de leegstand hebben aangepakt. Het kost maar twee seconden en u helpt op termijn de Nederlandse economie.

Rogier Hentenaar
Hoofdredacteur Vastgoedjournaal

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021