ECP kijkt naar nieuwe investeringen in Europa

De €2,2 mrd aan winkelbezittingen van beursfonds Eurocommercial Properties zijn sinds juni 2009 met 1,2% licht in waarde gedaald. Het eigen vermogen is door recente aandelenplaatsing toegenomen en dankzij de sterke solvabiliteit verwacht ECP dit jaar nieuwe beleggingen in winkelcentra te kunnen doen.

Dat blijkt uit de vanochtend gepubliceerde eerste halfjaarcijfers (1 juli-31 december 2009) van het gebroken boekjaar 2009/2010 van Eurocommercial Properties (ECP).

De ECP-directie bestaande uit Jeremy Lewis en Evert-Jan van Garderen: "Eurocommercial heeft een goed half jaar achter de rug. De huur is verder gegroeid en er is zeer weinig leegstand en huurachterstand. Het eigen vermogen is toegenomen door de aandelenplaatsing en de uitkering van stockdividend in november. De opbrengst daarvan is gebruikt voor de aanschaf van twee winkelcentra. Aangezien die opbrengst eerst in december in de panden werd belegd, resulteerde het hoger aantal uitstaande aandelen in lagere inkomsten per aandeel voor de zesmaandsperiode."

De directie verwacht het komende half jaar verdere inkomstenstijging door de huuropbrengsten uit de nieuwe aankopen. "De verwachting is dan ook, gegeven de huidige situatie, dat het dividend per aandeel voor het boekjaar 2009/2010 ten minste gelijk zal zijn aan dat voor het boekjaar 2008/2009 ondanks het hogere aantal uitstaande aandelen. De vastgoedwaarden zijn sinds juni 2009 slechts minimaal gedaald, namelijk met 1,2%. Dit bevestigt dat de markt stabiel is. Het niveau van de schulden (verhouding leningen/vastgoedwaarden 42%) is laag en bovendien zijn de rentelasten voor een gemiddelde periode van bijna zes jaar gefixeerd. Daarmee kunnen de totale rentelasten worden gehandhaafd op 4,5%, inclusief marges. De Vennootschap verkeert dus in een sterke positie om te profiteren van interessante beleggingsmogelijkheden, wanneer die zich in het komende jaar voordoen."

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021